• De gemeente wil meewerken aan de wijziging van het bestemmingsplan.

    Wijnand Kooijmans

Inwoners geven Putten 7,1

PUTTEN Inwoners van Putten geven de gemeente een rapportcijfer van 7,1. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente door het bureau Pon. Het woon- en leefklimaat scoort een 7,2 de relatie tussen inwoner en gemeente een 6,6, de gemeentelijke dienstverlening een 7,2 en zorg en welzijn krijgt een rapportcijfer van 6,9.

Wijnand Kooijmans

 

Inwoners vinden dat de gemeente hen meer kan betrekken bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Bewoners vinden dat hierin ook een bijdrage van hen zelf mag worden gevraagd en dat gemeente aangedragen initiatieven vanuit de burgerij op het gebied van leefbaarheid en veiligheid te weinig ondersteunt.

Als pluspunten worden genoemd de aanwezigheid van voldoende openbaar groen en de aanwezigheid in de directe omgeving van basisscholen. Als belangrijke punten worden aangedragen dat het onderhoud van perken, plantsoenen en parken op peil is, er weinig tot geen dingen kapot zijn in de woonomgeving en dat de buurt een schone aanblik biedt. Putten scoort hierop gemiddeld waardoor de onderzoekers van het bureau het aan de gemeente laten of op dit punt verbetering kan worden aangebracht.

 

FLEXIBELER Inwoners hebben vertrouwen in de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd, maar vinden wel dat de gemeente zich in voorkomende gevallen ook wel wat flexibeler kan opstellen. De deskundigheid van de medewerkers van de gemeente wordt als goed ervaren, wel vindt een meerderheid dat de service, die wordt verleend kan worden verbeterd. Burgers vinden dat er voldoende winkels voor de dagelijkse boodschappen in de buurt zijn. Als het gaat om het aanbod aan parkeergelegenheid wordt een voldoende gescoord al vinden ook veel mensen dat op dit punt wel winst kan worden behaald. Uitgaande van een maximaal rapportcijfer van vijf scoren de gezondheidsvoorzieningen een 4, welzijnsvoorzieningen een 3,7, speelvoorzieningen een 3,6 en sportvoorzieningen en 3,9. Het openbaar vervoer wordt met een 3,6 beoordeeld.

 

VEILIG Slechts één van de deelnemers geeft aan veel overlast te ondervinden van buurtbewoners. De meerderheid van de inwoners ondervindt nauwelijks tot geen overlast van de buren. De meerderheid van de deelnemers is niet zelf actief als het gaat om het bijdragen aan leefbaarheid en veiligheid, al is een meerderheid daartoe wel bereid. Een ruime meerderheid van de deelnemers voelt zich altijd tot meestal veilig. Uit de scores blijkt dat niemand van de ondervraagden zich onveilig voelt. Een ruime meerderheid geeft aan zich nooit eenzaam te voelen en voldoende contacten te hebben met andere mensen.

De meeste contacten met de gemeente lopen via een bezoek aan de balie. Zelfs de telefoon scoort hoger dan internet en e-mail. Wat communicatie en voorlichting betreft aan de burgers scoort de gemeente een 6,9. De donderdagavond wordt door de meerderheid gezien als het beste dagdeel een bezoek te brengen aan het gemeentehuis.