• Marieke Odekerken

Inwoners Putten samen aan de slag tijdens Opschoondag

PUTTEN Ruim tweehonderd inwoners van Putten steken op 24 maart de handen uit de mouwen om Putten op te schonen. In het kader van de jaarlijkse Landelijke Opschoondag komen de inwoners in verschillende groepen in actie.

Stichting Natuur- en Milieubescherming, de jachtopzieners, de Wandelclub, groep Arlersteeg, Stichting Grensverleggende Talenten en diverse bewonersgroepen uit de buurtschappen Huinen, Krachtighuizen en Diermen doen mee. Christelijk College Groevenbeek start al op 23 maart 2018.

MEEHELPEN Daarnaast lopen ook weer veel individuele inwoners en vertegenwoordigers van de Puttense politiek mee. Zij starten om 09.00 uur bij het gemeentehuis en worden door wethouder Koekkoek welkom geheten. Inwoners die zich nog niet hebben opgegeven, maar wel willen meehelpen, kunnen zich zaterdagochtend om 09.00 melden bij het gemeentehuis.