• CBS

Inwonertal Putten daalt

PUTTEN De Nederlandse bevolking groeide in 2018 met naar schatting 104 duizend inwoners, maar in Putten was sprake van krimp. Het groeitempo was vergelijkbaar met dat van de afgelopen twee jaar. Net als in 2016 en 2017 kwamen er vooral mensen bij door migratie. Inmiddels telt Nederland bijna 17,3 miljoen inwoners. Dat blijkt uit de nieuwste ramingen van het CBS. In verhouding tot het aantal inwoners was de bevolkingsgroei in 2018 het sterkst in kleinere gemeenten in de buurt van de grote steden. 

Hoewel de natuurlijke aanwas in Putten positief was (1,4), daalde het aantal inwoners per duizend met 2,4. Putten is daarmee niet de enige Veluwse gemeente die krimp laat zien. Ook Elburg (-1,5), Heerde (-3,0) en Zeewolde (-6,1) krompen. In de directe omgeving zijn echter voornamelijk groeicijfers te zien: Nijkerk (13,1), Barneveld (10,3), Ermelo (1,9), Harderwijk (15,0) en Apeldoorn (7,6).

KRIMP De Randstad blijft evenals afgelopen jaren groeien. Gemeenten waar het aantal inwoners daalt liggen voornamelijk in de provincies Groningen, Friesland en Limburg. Ook in de Achterhoek, Zeeland en de Kop van Noord-Holland hebben sommige gemeenten te maken met bevolkingskrimp.

IMMIGRATIE Het aantal immigranten dat zich in Nederland inschrijft vertoont sinds 2005 een stijgende lijn. Ook in 2018 was er een toename ten opzichte van het jaar ervoor: er vestigden zich naar schatting 241 duizend personen, tegen 235 duizend in 2017. In 2015 en 2016 zorgde vooral het conflict in Syrië voor een grotere instroom van asielmigranten. Deze toestroom is inmiddels gedaald, maar er kwamen meer andere groepen migranten, vooral vanuit Europese landen.