• Chris van Tilborg (links), Jantine Dekker en Jaap Plomp van de Participatieraad: ,,Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan Burgemeester en Wethouders."

    Arjan Glas

Jeugd centraal op burgerplatform-avond

PUTTEN De Participatieraad Putten, voorheen Wmo-raad, organiseert op maandag 27 november een burgerplatform-avond speciaal voor de jeugd. Het thema is 'Opgroeien en zelfstandigheid'.

Arjan Glas

Met een zestal workshops wil de Participatieraad vooral kwetsbare jongeren en hun ouders of verzorgers informeren over ondersteuning in het sociaal domein. De avond wordt georganiseerd om jongeren antwoord te kunnen bieden op vragen als: Hoe ziet je toekomst eruit als je leven al begint met een achterstand? Hoe groot zijn je kansen als je door pech, een ongeluk, een ziekte of beroerde omstandigheden op achterstand wordt gezet? Staat de maatschappij voor je klaar? Hoe vind je passend werk? Wie kunnen je helpen je toekomst uit te stippelen? Als onafhankelijk adviesorgaan behartigt de Participatieraad de belangen van cliënten en burgers van Putten. De Participatieraad adviseert het College van Burgemeester en Wethouders, maar maakt geen deel uit van de gemeentelijke organisatie. De Participatieraad geeft beleidsadviezen binnen het sociaal domein. Jeugd, Wmo, Participatiewet en mobiliteit zijn de beleidsterreinen. In een vraaggesprek geven Chris van Tilborg, Jantine Dekker en Jaap Plomp van de Participatieraad een antwoord op de vraag waarom een burgerplatform voor de jeugd nodig is.

SIGNALEN ,,Wij organiseren burgerplatforms om meer inzicht te krijgen in de behoeften van onze gemeenschap", vertelt Jantine Dekker. ,,Tweemaal per jaar organiseren we die platforms, nu dus voor de jeugd. Het contact met de burgers is voor ons belangrijk. Wij proberen signalen op te vangen vanuit de samenleving. Met de workshops bieden wij zelf ook informatie voor kwetsbare jongeren en hun ouders of verzorgers." ,,Op die avond zijn we voor iedereen beschikbaar", voegt Van Tilborg toe. ,,Voor de jeugd, al of niet kwetsbaar, en voor elke andere burger."

ALCOHOL EN DRUGS Dekker: ,,Er speelt veel rond de jeugd. De wachtlijst van Buurtzorg Jong groeit. Binnen de gezinnen en bij de jeugd in Putten is er genoeg aan de hand. Alcohol en drugs spelen hierbij een rol, dat blijft een probleem dat aandacht nodig heeft. Hoe bereik je nu de ouders, verzorgers en jongeren waarbij dit speelt? Dat is een moeilijke klus. Schaamte speelt een rol. Artsen en scholen kunnen problemen signaleren. Belangrijk is ook dat de omgeving een goede antenne heeft."

Het burgerplatform besteedt ook aandacht aan de toekomstmogelijkheden voor jongeren op het gebied van werk, ook voor jongeren met een beperking of een achterstand op de arbeidsmarkt. De Inclusief Groep zorgt in meerdere gemeenten voor beschut werk en pakt ook andere taken van de Participatiewet op. Een participatieconsulent van gemeente Putten bemiddelt voor jongeren op zoek naar werk. ,,Het doel van de avond is informeren, we bundelen de informatie voor jongeren. Het belangrijkste is dat mensen oplossingen vinden", aldus Dekker.

WORKSHOPS In Partycentrum De Huifkar worden maandagavond 27 november een zestal workshops aangeboden. Jeugdpunt besteedt aandacht aan weerbaarheid en grenzen stellen. Maatschappelijk werk-organisatie en onafhankelijk cliëntondersteuner Stimenz besteedt aandacht aan samenwerking. Buurtzorg Jong behandelt het thema 'In de knoop, uit de knoop'. De Inclusief Groep en de participatieconsulent van gemeente Putten presenteren workshops over begeleiding naar werk. Het project 'Jongeren op gezond gewicht' is een multidisciplinair samenwerkingsverband van onder andere Jeugdpunt, Jong Putten, Psychologenpraktijk Putten en een diëtist. ,,Bij de eerste groep deelnemers bleek dat pesten vaak de oorzaak is van overgewicht en gewichtsproblematiek. Hierdoor ontstaat een heel ander beeld van het probleem", vertelt Dekker. "Overgewicht is dan een symptoom van een dieper liggend probleem: pesten", aldus Plomp. ,,Het zou mooi zijn als we hier preventief beleid op kunnen maken."

ADVIESROL Van Tilborg: ,,Als Participatieraad geven wij B en W gevraagd en ongevraagd advies. Zo pleiten wij voor het financieel ontschotten van fondsen binnen het sociaal domein. Bij Jeugd komt men geld tekort en bij Wmo houdt men geld over. De landelijke overheid heeft toestemming gegeven om de fondsen voor diverse doeleinden te gebruiken binnen het sociaal domein. Zo kunnen tekorten in de tweede lijn voorkomen worden. Kwetsbare groepen mogen niet de dupe worden van partijpolitiek of lakse besluitvorming." Jaap Plomp vult aan: ,,Als Participatieraad zijn wij redelijk onbekend binnen de gemeenschap, maar de lokale politiek weet heel goed wie wij zijn. Wij merken dat onze adviezen door B en W en de politieke partijen serieus genomen worden en worden opgepikt."

a [Burgerplatform JeugdOpgroeien en zelfstandigheidmaandag 27 november 2017van 19.30 tot 21.30 uurPartycentrum De HuifkarKerkstraat  67, Puttenwww.putten.nl/participatieraadputtene-mail: participatieraad@putten