• Wijnand Kooijmans

Jongeren krijgen steun voor plan skatebaan

PUTTEN Lars van Spriel en Gavn Meijer mogen rekenen op brede steun in de Puttense gemeenteraad voor hun plannen om de skatebaan aan de Van Geenstraat op te knappen en uit te breiden.

Wijnand Kooijmans

Dat werd duidelijk in de raadscommissie economische zaken en bedrijfsvoering. De twee Puttense jongeren hebben als eerste een initiatiefvoorstel ingediend sinds dat mogelijk is gemaakt door de gemeenteraad. Ze verwachten dat met de realisering van hun plan in totaal 90.000 euro is gemoeid.

VOORSTEL Binnen de commissie speelt nog wel de vraag of het college van burgemeester en wethouders, in overleg met de jongeren, nog een voorstel moet voorleggen aan de gemeenteraad. Of dat het geld hiervoor eigenlijk al in 2014 beschikbaar is gesteld. Toen werd al geconstateerd dat de huidige baan de beste tijd heeft gehad en dringend aan vervanging toe is, Ook werden daarvoor al gelden uitgetrokken.

WEINIG TE DOEN Gavn Meijer gaf tijdens de vergadering nog eens aan dat voor de Puttense jongeren weinig te doen is in de eigen plaats en daardoor moet worden uitgeweken naar plaatsen als Amersfoort, Harderwijk en Zeewolde. ,,Wij willen de jeugd in Putten houden", zo gaf hij de commissieleden te kennen.

CAMERATOEZICHT Arap-John Tigchelaar (Wij Putten) prijst het plan. Het is zijn partij geweest die de jongeren bij het opstellen van het initiatiefvoorstel heeft geholpen, nadat zij de jongeren hun nood hoorden klagen op sociale media. Hij zet altijd vraagtekens bij de haalbaarheid van cameratoezicht.

TOEZICHT OP BAAN Tigchelaar is blij met het toezicht dat de jongeren zelf op de baan willen houden. Alom wordt geprezen dat de jongeren aangeven zelf de baan schoon te houden en ook op de naleving van de veiligheidseisen willen letten.

Ook Wim van de Koot (CDA) prijst het initiatief van de jongeren, maar stelt wel gelijk aan de orde dat er meer speelplekken in Putten zijn die aan een opknapbeurt toe zijn. Wethouder Roelof Koekkoek gaat de raad schriftelijk informeren over de verdere gang van zaken.