• Wijnand Kooimans

Kadernota door de raad aanvaard

PUTTEN Tijdens het 583 feest in Putten is door gespecialiseerde agenten gecontroleerd op de handel in drugs. Volgens burgemeester Henk Lambooij bestond bij hen na afloop de mening dat er niet werd gehandeld als het gaat om soft- en harddrugs.

Wijnand Kooijmans

De handel in drugs was één van de onderwerpen welke voorbij kwam bij de behandeling van de kadernota 2018. Hierin worden de hoofdlijnen beschreven van plannen waarmee het college van burgemeester en wethouders verder aan de slag kan om verder uit te werken. Deels is dat al gebeurd en vindt definitieve besluitvorming nog voor de zomervakantie plaats. Het CDA kan

zich in een deel van de plannen niet vinden en stemde tegen. Onder meer is de verbouw van het gemeentehuis een struikelblok voor de christen-democraten.

LEVENSGROOT Volgens Lambooij kan uit de uitkomst de conclusie worden getrokken dat het probleem van drugs niet levensgroot is in Putten. Al wordt onderkent dat er wordt gebruikt en dat stevig moet worden ingezet op preventie om drugsgebruik te voorkomen. Lijnrecht tegenover het verhaal van de agenten staat de ervaring van Gerrit van Lagen. Tijdens een gesprek gaf

een oud-collega hem te kennen dat tijdens een reisje op één meisje iedereen pillen gebruikte. „Omdat een pil goedkoper is dan het drinken van tien biertjes."

Gemeentebelangen en CDA zien een rioolwateronderzoek als belangrijk middel in de strijd tegen drugs en krijgen langzamerhand ook de VVD mee. De meerderheid van de gemeenteraad vindt zo'n onderzoek weggegooid geld, omdat het geen concrete uitkomsten oplevert.

METERBANK Een tweede onderwerp dat werd besproken was de mogelijkheid om te komen tot een meterbank voor bedrijven. Wethouder Roelof Koekkoek wil bij de provincie Gelderland bepleiten dat hiernaar wordt gekeken. Grond die bedrijven niet nodig hebben of grond die braak ligt zou dan hierin kunnen worden gestort. Volgens de ChristenUnie is dit de enige manier om nog aan een uitbreiding van bedrijventerreinen in de toekomst te komen. Een mening die Koekkoek gezien het huidige standpunt van de provincie deelt.

ROTONDE Door meerdere partijen werden de plannen genoemd voor de realisatie van een rotonde op de kruising van de Bosrand en Calcariaweg metde Garderenseweg. Voor allen geldt dat alle gekrakeel om deze rotonde heen getuigt dat burgerparticipatie een moeilijke weg is. Volgens wethouderKoekkoek zitten voor- en tegenstanders, samen met de gemeente, om tafel en

verwacht hij dat er een mooie oplossing uit de bus komt.

De partijen zien niets in de suggestie van Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) de plannen voor de aanleg maar te schrappen gezien de tegenstand. Volgens Koekkoek is het weleens een probleem dat tegenstanders hard roepen waar de zwijgende meerderheid veel groter is. Niemand wil ook stoppen met de burgerparticipatie, naar de vorm kan wel worden gekeken.

VEILIGHEID Veiligheid en dan vooral ook de verkeersveiligheid staat bij veel partijen hoog in het vaandel. Wat hen betreft moet het college de commissaris van de koning Clemens Cornielje aan zijn toezeggingen houden. Het gaat dan vooral om het fietspad langs de Voorthuizerstraat en het terugbrengen van de maximumsnelheid op de Oude Rijksweg. Deze moet dan

vanaf de kruising met de Harderwijkerweg tot aan de rotonde Henslaere binnen de bebouwde kom worden gebracht.