Kennismakingsavond Putten-Ladelund loop

PUTTEN - De kennismakingsavond voor alle deelnemers aan de Putten-Ladelund loop staat gepland voor vrijdagavond 6 maart om 19.30 uur. Het vindt plaats in de De Deel bij Kampeerboerderij 'De Kleine Voordijk', Hoornsdam 6 in Putten. Deze avond staat in het teken van kennismaking tussen alle vrijwilligers die meedoen aan de Putten-Ladelund loop. Naast kennismaking zal er ook veel informatie verstrekt worden tijdens de avond. Informatie over de route, teamindeling, taken, vervoer, veiligheid onderweg, verzorging en catering. Daarnaast zal er voldoende gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten en ervaringen en verwachtingen uit te wisselen.

Achtergrondinformatie Putten-Ladelund loop

Vorig jaar is door een aantal enthousiaste Puttenaren het idee ontstaan om in 2015 een estafetteloop te organiseren van Putten naar Ladelund. Het thema van deze loop is: dankbaar zijn voor alles wat er is gebeurd in de naoorlogse geschiedenis als het gaat om verzoening en vergeving. Maar ook het bedanken van degenen die zich hiervoor jarenlang hebben ingezet, zoals pastor Richter uit Ladelund. Hij heeft gedurende 60 jaar zich

tomeloos ingezet voor het onder de aandacht brengen van de negatieve gevolgen van het Nazi-bewind. Daarnaast is hij altijd actief geweest in het in stand houden van de bijzondere relatie Ladelund-Putten. Kortom, deze estafetteloop zal in het teken staan van feestelijk dankbaar zijn. Bovenstaand idee wordt door de gemeente Putten van harte ondersteund.