• Arjan Glas
  • Arjan Glas

Kiezers vragen daadkracht en visie van lijsttrekkers

PUTTEN Ondernemers en burgers missen daadkracht in de lokale politiek. Dat was de belangrijkste conclusie en tegelijk het huiswerk voor de lokale partijen tijdens het lijsttrekkersdebat in Stroud. In het door Bedrijvenkring Putten georganiseerde debat bleken de partijen het op veel fronten eens te zijn. Ondanks levendige discussies kwam het niet tot spetterend vuurwerk in het cultureel centrum. Voorzitter Meiling van de Bedrijvenkring vatte de behoefte van het publiek samen: ,,Wat we nodig hebben is leiderschap, in plaats van een coalitie die 'op de winkel past'."

Arjan Glas

Onder de strenge, maar rechtvaardige leiding van Janneke van Heugten streden de vijf lijsttrekkers om de aandacht van het publiek. Van de nieuwe lijsttrekkers was Reinie van Schoor (CDA) het meest stellig in haar uitspraken. Regelmatig
hamerde zij op het belang om als gemeente bij de provincie aan te kloppen voor meer grond voor bedrijventerreinen of zelfs een heel nieuw bedrijventerrein. De coalitiepartners Herman Luitjes (Wij Putten), Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) en Ewoud 't Jong (SGP) verdedigden, op hun eigen manier, het beleid van de afgelopen jaren. Zo bleef Luitjes de gehele avond de nuance aanbrengen en schroomde hij de uitleg niet. Een duidelijke debatwinnaar ontbrak. Er valt weinig te kiezen voor de stemgerechtigde burger en ondernemer in Putten, zoveel werd duidelijk. Een pure ondernemerspartij als de VVD werd in het debat pijnlijk gemist. Met maar twee oppositiepartijen zijn de partijen na de verkiezingen weer tot elkaar veroordeeld.

STILSTAND ,,Stilstand is achteruitgang" vatte gespreksleider Van Heugten het eerste deel van de avond samen, waarin de lijsttrekkers mochten reageren op vier pittige stellingen van de Bedrijvenkring over woningbouw, de noodzaak van een nieuwe rondweg, uitbreiding van bedrijventerreinen en aandacht voor het winkelcentrum. Waar Luitjes (Wij Putten) met verve de beperkte speelruimte van de gemeente bleef uitleggen, schoot Van den Heuvel (ChristenUnie) uit zijn slof tegenover recreatieondernemer Hoorn uit het publiek: ,,onder welke steen heb je gelegen?" reageerde hij op Hoorns opmerking over het stopzetten van dertig jaar gedoogbeleid omtrent permanente bewoning in recreatieparken. SGP lijsttrekker 't Jong vergat soms zijn visie delen in het strijdgewoel. Zijn voorstel voor een apart loket, een aanspreekpunt voor ondernemers in het gemeentehuis lijkt aan te sluiten bij de behoefte uit het publiek naar een apart aanspreekpunt voor duurzaamheidsregelingen. Uit het optreden van Hoogendijk (Gemeentebelangen) bleek geen regeerambitie. Hoogendijk bleef de rol van oppositie en waakhond van de coalitie vervullen en lijkt tevreden met deze rol. Met de twee belangrijkste thema's van de avond, woningbouw en uitbreiding bedrijventerreinen, kan de nieuwe coalitie meteen aan de slag, hierover zijn de partijen het grotendeels eens. Burgers en ondernemers verlangen daadkracht en visie zo bleek in de nabespreking. Vooral een langetermijnvisie voor alle domeinen word node gemist. Een ad hoc beleid zonder overzicht wordt niet meer geaccepteerd. Er is een meerjarenplan met visie nodig.

,,Ik heb goed geluisterd naar wat de partijen gezamenlijk willen," vatte Bedrijvenkring voorzitter Alex Meiling de avond met een kwinkslag samen. ,,Ik verwacht dus dat we over vier jaar een nieuw bedrijventerrein hebben, dat het woningbouwprogramma is uitgevoerd en dat we een aantrekkelijk centrum hebben zonder leegstand."