• Wijnand Kooijmans

Klein Schovenhorst wordt tijdelijke locatie kerk en peuters

PUTTEN Het gebouw waarin school Klein Schovenhorst was gevestigd blijft nog minimaal twee jaar in gebruik. Door het college van burgemeester en wethouders is besloten het voor deze termijn te verhuren aan drie huidige gebruikers en een nieuwe gebruiker.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om de Rafaël-gemeente, stichting peuterspeelzaal De Vrijbuitertjes, Kindcentrum Putten en het Puttens Historisch Genootschap. Na de sluiting door Proo is het schoolgebouw eigendom van de gemeente.

Voor het totale gebied waarin het schoolgebouw is gelegen wordt momenteel een toekomstplan opgesteld. Daarbij zijn twee opties mogelijk. Of het gebied wordt volledig heringericht met de sloop van de meeste gebouwen of een deel van de bestaande gebouwen wordt gehandhaafd. Dit duurt nog zo'n twee jaar.

TIJDELIJK Er bestaat de mogelijkheid dat het voormalige schoolgebouw tijdelijk wordt gebruikt door de naastgelegen school De Akker als tijdelijke huisvesting op het moment dat deze school wordt gesloopt voor nieuwbouw. Gezien de bouwkundige staat wordt renovatie van het gebouw op dit moment afgewezen.

Dat maakt dat het college van mening is dat het geen bezwaar is, het huidige gebruik voort te zetten en leegstaande lokalen te gaan benutten. Wel wordt het van belang contracten af te sluiten met de aantekening dat de gemeente geen rol speelt bij het zoeken van vervangende huisvesting. Ook hebben die geen recht op huurbescherming.

HUUR Zowel voor het gebruik door Rafaël als de peuterspeelzaal en het Kindcentrum moet huur worden betaald. Wanneer de Rafaël-gemeente alleen op zondag gebruikmaakt van de lokalen gaat het om een bedrag van 3.270 euro, bij gebruik gedurende meerdere dagen wordt dit 7.260 euro per jaar. Hiervoor mogen zij gebruikmaken van de aula en het naastgelegen lokaal.

Het Kindcentrum Putten moet voor het gebruik van twee lokalen 7.260 euro huur per jaar gaan betalen. Opzet is hierin kinderen onder te brengen die extra zorg nodig hebben. Wordt het gebruik teruggebracht naar één lokaal, dan wordt het huurbedrag aangepast aan de oppervlakte van het betreffende lokaal. Peuterspeelzaal De Vrijbuitertjes gaat vijfduizend euro per jaar betalen aan huur.

GENOOTSCHAP Met het Puttens Historisch Genootschap (PHG) wordt een aparte regeling getroffen. Zij hebben een locatie nodig voor de opslag van boeken. Tot nu toe werden de boeken opgeslagen in het gemeentehuis. Dat is echter niet meer mogelijk in verband met de verbouw van het gemeentehuis. Het college vindt het niet wenselijk dat na de verbouwing de opslag van de boeken hier weer plaatsvindt.

Afgesproken is dat de PHG geen huur hoeft te betalen. Dat doen ze momenteel ook niet voor de opslag in het gemeentehuis en bovendien ontbreekt het hen aan financiële middelen. De huur bestaat nu uit een maatschappelijke tegenprestatie. De inhoud daarvan moet nog worden vastgesteld in overleg met de betrokken wethouder.