Kleine meerderheid voor opvang vluchtelingen

PUTTEN Van de inwoners van Putten is 56 procent voorstander van de opvang van vluchtelingen, 41 procent is tegen. Dat blijkt uit een draagvlakonderzoek dat in opdracht van het Puttense college van burgemeester en wethouders is gehouden door een extern bureau.

Wijnand Kooijmans

De belangrijkste voorwaarden die uit het onderzoek komen zijn dat vluchtelingen zich moeten aanpassen aan de Puttense samenleving en de veiligheid moet worden gegarandeerd. Indien hieraan kan worden voldoen is tweederde van de inwoners het eens met de opvang van vluchtelingen. Draagvlak is er daarbij voor de opvang van 51 tot 100 vluchtelingen. Aan de hand van de uitkomsten wordt een voorstel aan de gemeenteraad aangeboden. Dat moet leiden tot een brede maatschappelijke discussie over de huisvesting van statushouders en de eventuele opvang van vluchtelingen.

Zwaar weegt bij veel deelnemers aan het onderzoek dat Puttenaren langer moeten wachten op een woningtoewijzing Met 75 procent scoort dit het hoogst als argument tegen de opvang van vluchtelingen te zijn. De andere wijze van leven wordt door 69 procent van de ondervraagden genoemd, 63 procent geeft het gevoel van onveiligheid aan als reden tegen te zijn. Voor 58 procent

geldt dat de opvang geld kost als argument, 36 procent van de ondervraagden vindt dat statushouders de banen inpikken van Nederlandse arbeidskrachten.