• Gellius Kaars Sijpesteijn
  • Gellius Kaars Sijpesteijn
  • Gellius Kaars Sijpesteijn
  • Gellius Kaars Sijpesteijn

Koninklijke onderscheiding voor Hans Mol

PUTTEN Burgemeester Henk Lambooij reikte vrijdag 17 maart een Koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje Nassau) uit aan de heer Hans Mol.

Mol (61 jaar) ontvangt de onderscheiding vanwege zijn activiteiten voor de vrijwillige brandweer. Van 1972 tot 1993 was de heer Mol lid van de vrijwillige brandweer in Borsele, post 's Gravenpolder (Veiligheidsregio Zeeland). Van 1996 tot 2017 was hij vrijwilliger bij de brandweer Putten (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland).

In 2009 won hij de landelijke innovatieprijs van de Brandweer Nederland vanwege de ontwikkeling van een mobiele installatie voor hydraulisch hulpverleningsgereedschap. Hiermee is de inzetsnelheid bij hulpverleningsincidenten aanzienlijk verkort en het gebruiksgemak vergroot. Ook heeft hij transportkarretjes ontwikkeld voor het transport en wisselen van ademluchtcilinders. Verder was de heer Mol ook actief buiten de repressieve dienst om, zoals bij de jaarlijkse rijtoer met mensen met een verstandelijke beperking.

De heer Mol stopt per 17 maart 2017 als repressief vrijwilliger bij de brandweer. Tijdens de jaarvergadering neemt het brandweerkorps Putten afscheid van hem.

De vierde foto is van drie brandweerlieden die hun onderscheiding kregen vanwege hun vele jaren bij de brandweer.