Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Jonker

PUTTEN Burgemeester Lambooij reikt dinsdag 15 mei een Koninklijke onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) uit aan mevrouw M.M. Jonker-Hakkert. Mevrouw Jonker (61 jaar) ontvangt de onderscheiding voor haar jarenlange inzet op landelijk niveau voor onder andere de Hervormde Vrouwenbond.

Ook was ze voorzitter van de vrouwenkring Tabitha in Nijkerk, voorzitter van de vrouwenkring Bidt en Werkt in Baarn, bestuurslid van en vrijwilliger bij Voor Elkaar Vakantieweken, een organisatie gelieerd aan de Hervormde Vrouwenbond. Voor Elkaar Vakantieweken verzorgt vakantieweken voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en voor alleenstaanden. Mevrouw Jonker is vier jaar voorzitter van de commissie Alleengaanden geweest van deze organisatie. Onder haar leiderschap zijn er diverse ontwikkelingen in de commissie geweest, waardoor het werken van de commissies voor de vakantieweken meer uniform werd.

Daarnaast was ze lid van het landelijke bestuur, vanaf 2008 in de functie van voorzitter van de Hervormde Vrouwenbond, afgevaardigde namens de Hervormde Vrouwenbond in het (regionale) ZevenBondenBeraad en lid van het comité Vrouwenbonden op Gereformeerde Grondslag. 

Mevrouw Jonker neemt tijdens de Algemene ledenvergadering na 14 jaar afscheid als voorzitter van de Hervormde Vrouwenbond.