• Het Jumbo terrein aan de Postweg in Putten.

    Wijnand Kooijmans

Korter parkeren op Jumboterrein

PUTTEN De maximale parkeertijd op het terrein van de Jumbo in Putten wordt teruggebracht van twee naar één uur. Hiermee wordt de parkeertijd gelijk getrokken met die geldt voor de AH.

Wijnand Kooijmans

Door de Jumbo is aangegeven dat veel bezoekers van het centrum bij hen parkeren, waardoor de klanten van de supermarkt geen parkeerplaats hebben. Het terrein is weliswaar openbaar toegankelijk, maar wel eigen terrein van de Jumbo. Omdat voor de AH al een termijn geldt van een uur vindt het college van burgemeester en wethouders het niet vreemd dit ook te laten gelden voor het Jumbo-terrein.

AFGESLOTEN Ook is een verkeersbesluit genomen ten aanzien van de Kolthoornseweg. Het gaat om het gedeelte tussen de inrit van het parkeerterrein van Rood Wit en de inrit Krachtighuizerweg 40. Dit deel wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De toegang wordt bovendien onmogelijk gemaakt door het plaatsen van rood-witte hekken met een tussenruimte van 1,70 meter.

Het betreffende deel van de weg is een zandweg. Auto's gebruiken de weg om snel vanaf de Krachtighuizerweg richting Rood-Wit te rijden en vice versa. De zandweg is niet geschikt voor deze hoeveelheid verkeer. Ondanks het onderhoud zitten er veel gaten en kuilen in het wegdek. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede. Ook wordt door het autoverkeer het gebruik van de weg bemoeilijkt voor bijvoorbeeld wandelaars, fietsers en paardensport. Naast de weg is bovendien een vakantiepark gelegen. De recreanten die hier verblijven ondervinden veel overlast van het stof dat opwaait tijdens droge periodes.

VOORRANG Het fietspad op de kruising van de Oude Prinsenweg en Krachtighuizerweg wordt door het college uit de voorrangsregeling gehaald. Het gaat nu nog om een gelijkwaardige kruising. Fietsers, komende vanaf het fietspad krijgen echter regelmatig geen voorrang. Het fietspad valt bovendien slecht op omdat het onder de bomen is gelegen.

Om te voorkomen dat fietsers voorrang gaan nemen, in plaats van te krijgen, vindt het college het gewenst de voorrang van het fietspad op het kruispunt te regelen. Hiermee worden, zo redeneert het college, fietsers in bescherming genomen.