• Google Maps

Kraakweg aangesloten op rotonde Nijkerkerstraat

PUTTEN De Kraakweg wordt aangesloten op de rotonde Nijkerkerstraat/Van Geenstraat, meldt de gemeente Putten. De huidige aansluiting op de Nijkerkerstraat wordt afgesloten voor alle verkeer. 

Dinsdagavond 7 mei is er tussen 19.00 en 20.30 uur een inloopavond in Stroud. Tijdens de inloopavond kunnen bezoekers kennisnemen van het ontwerpbestemmingsplan. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen aan medewerkers van de gemeente. Bijvoorbeeld over het bestemmingsplan zelf, de procedures en de gemaakte keuzes. Er is geen gezamenlijke opening of afsluiting, dus geïnteresseerden kunnen binnenlopen en vertrekken wanneer ze willen.

BYPASS De gemeente Putten heeft afspraken gemaakt met de provincie Gelderland om directe aansluitingen op de Nijkerkerstraat (N798) zoveel mogelijk te beperken. Door de ontwikkeling van de woonwijk Bijsteren wordt de Kraakweg via een nieuwe aantakking (zogenaamde bypass) aangesloten op de rotonde Nijkerkerstraat/Van Geenstraat. Het tracé van de verlengde Kraakweg loopt daarmee over het zuidelijk deel van de voormalige locatie Matchpoint. Dit sportcomplex is sinds eind 2014 eigendom van de gemeente. Het noordelijk deel wordt gebruikt voor woningbouw. Dat gebied wordt ontsloten op de Mennestraat.