• Mevrouw Monninkhof (90 jaar) bekijkt haar Feestrok/Bevrijdingsrok uit 1946 in het depot van Museum Rotterdam.

    Arjan Glas

Levensverhalen vertellen met stoffen

PUTTEN Stichting Verhaalstof (i.o.) start september 2018 met het project 'Stoffige Verhalen' in cultureel centrum Stroud in Putten. In het project gaan Puttenaren van verschillende generaties en achtergronden levensverhalen verwerken met behulp van oude stofjes. Het doel van het project is om verleden en heden te delen en zo met elkaar te verbinden.

Arjan Glas

Onder professionele leiding zal een groep van maximaal twaalf deelnemers begeleid worden bij het vertellen van hun levensverhaal en de uitdrukking daarvan in stof. Er worden vanaf half oktober 2018 vijf groepsbijeenkomsten georganiseerd en individuele begeleiding is mogelijk. Mensen die geen ervaring met naaien hebben, maar wel een bijzonder levensverhaal willen vertellen zijn van harte welkom.

Dit project wordt samen met Stichting Welzijn Putten (SWP) in Putten georganiseerd. ,,Dit project stimuleert verbinding tussen mensen, het bevordert de participatie, je kunt gewoon meedoen, en mensen kunnen hun verhalen delen. Putten is een veelkleurige gemeente", aldus Tanja van Driel van SWP. ,,SWP zet zich in voor het welzijn van Putten. Als ik naar 2020 kijk zou ik het leuk vinden als dit project geholpen heeft bij het vertellen van het eigen levensverhaal van de mensen die hier wonen. Dit project kan laten zien hoe divers Putten is. Wij hebben steeds meer verschillende nationaliteiten in de samenleving. Het zou heel leuk zijn als mensen vanuit een vluchtelingen achtergrond ook mee kunnen doen en zo hun plekje in de samenleving innemen."

HERINNERINGEN De Nationale Feestrok, een initiatief van verzetsheldin Mies Boissevain-Van Lennep, inspireerde de oprichters van Verhaalstof. ,,Duizenden vrouwen maakten vanaf 1946 een eigen Feestrok/bevrijdingsrok van allerlei stukjes textiel die voor de drager symbolische waarde hadden." vertelt Margreet Bijnagte van Verhaalstof. ,,Door het maken van een kledingstuk konden de vrouwen hun eigen oorlogservaringen vertellen en verwerken. Het gezamenlijk maken en dragen van de rok gaf een saamhorigheidsgevoel."

Dat textiel als een krachtige katalysator van levensverhalen werkt, bleek uit het bezoek aan Museum Rotterdam dat de oprichters van Verhaalstof samen met Jansje Monninkhof-Hagen eind mei maakten. Mevrouw Monninkhof (90 jaar) ontmoette daar haar eigen Nationale Feestrok met nummer 278, die zij in 1946 gemaakt had. Mevrouw Monninkhof vertelde aan de hand van de rok over haar oorlogstijd in Haarlem, haar schooltijd en haar periode na de oorlog toen ze zes weken in Friesland was om aan te sterken van de oorlogswinter. ,,Stoffen kunnen je direct terugbrengen naar een situatie van vroeger." aldus Margreet Bijnagte.

Verhaalstof werkt ook samen met Erfgoed Gelderland dat met het 'Verhaal van Putten' de Puttense historie vanaf 1945 tot de jaren zestig wil vast leggen.

INFORMATIE Donderdag 13 september wordt er in Cutlureel Centrum Stroud, Brinkstraat 91, Putten, een informatieavond gehouden. De presentatie start om 19.30 uur. Voor informatie of aanmelden als deelnemer in het project 'Stoffige verhalen': Margreet Bijnagte via 06-42003448 of mb@turn-out.nl.