• Archief BDUmedia

Lichte stijging van lasten voor inwoners Putten

PUTTEN Nog voor het einde van dit jaar wil wethouder Roelof Koekkoek een notitie over de voortgang van de verschillende woningbouwlocaties aanbieden aan de gemeenteraad. Dit naar aanleiding van vragen in de raadscommissie economische bedrijfsvoering, bestuur en ruimte.

Wijnand Kooijmans

Arap John Tigchelaar (Wij Putten) gaf bij de behandeling van de begroting aan dat zijn fractie zich grote zorgen maakt over de woningbouw en dan vooral voor jongeren. Wil men de woningbouw na 2022 veilig stellen dan moet er in zijn ogen nu actie worden ondernomen. Het gebrek aan woningen ziet hij als de kern van de grootste problematiek waarmee de gemeente Putten worstelt.

WONINGBOUW In de aanbiedingsbrief bij de begroting geeft het college aan dat het beoogde aantal van tachtig tot honderd woningen per jaar in de periode van 2019 tot 2022 haalbaar moet zijn. Locaties hiervoor zijn onder meer Rimpeler, Matchpoint en Wallenberg. Daarnaast zijn er inbreidingslocaties.

In 2019 wil het college met de raad de discussie aangaan over de tijdige woningbouwlocaties na 2022. Het gaat dan om zaken als volkshuisvesting, ruimtelijke ordening maar ook de eigendom situaties. De benodigde infrastructuur wordt hierbij ook betrokken.

BELASTINGEN De onroerende zaakbelasting (OZB) wordt komend jaar met 1,9 procent verhoogd. Dat geldt ook voor de afvalstoffenheffing, forensen- en toeristenbelasting en de leges. De rioolheffing stijgt met ditzelfde percentage, maar wordt daarnaast met drie euro extra verhoogd gezien de hoge kosten voor onderhoud en vervanging van het riool.

Het college verwacht wel dat na 2020 het tarief voor de afvalstoffenheffing omhoog moet. Het verwachte tekort over 2019 kan nog uit de hiervoor opgebouwde reserves worden bijgepast. Maar deze pot is daarna leeg.

DUURZAAMHEID Duurzaamheid is voor veel partijen een belangrijk begrip. Wethouder Gerbert Priem geeft aan dat hierover 15 november een inloopavond wordt gehouden voor de raadsleden. Een programma van aanpak verwacht hij in de raadsvergadering van 7 februari te kunnen behandelen.

KADERS In het komend jaar wil het college met de raad in gesprek over duidelijke kaders voor burgerparticipatie. Hiermee wil het college bereiken dat inwoners vooraf duidelijk weten waar ze over mee kunnen praten. Dit om te voorkomen dat onjuiste verwachtingen ontstaan tijdens of na het proces.

JEUGDZORG Putten verwacht ook de komende jaren nog tekorten op het sociaal domein, vooral door de hoge kosten van de jeugdzorg. Voor de komende jaren wordt hiervoor een extra bedrag van bijna 1,18 miljoen euro achteruit gezet. Pas na 2022 wordt een overschot verwacht van 30.000 euro.

GESPREKKEN Momenteel worden gesprekken gevoerd met de eigenaren van vastgoed in het centrum over de herinrichting van het openbaar gebied, maar ook hun eigendommen. De herinrichting van het Kerkplein en Fontanusplein zijn in voorbereiding. Met de oplevering van het gerenoveerde gemeentehuis moet dan leiden tot een vitaal dorpscentrum.

Met de geringe stijging van de gemeentelijke belastingen wil Putten blijven behoren tot de goedkoopste gemeenten van Nederland. Op de ranglijst wordt momenteel de derde plaats ingenomen.