• Vincent Jannink

Locatie gezocht opvang statushouders

PUTTEN/ERMELO Door de gemeente Putten en de Woningstichting Putten (WSP) wordt concreet naar een locatie gekeken waar 24 appartementen kunnen worden gebouwd voor de opvang van statushouders.

Wijnand Kooijmans

Deze huisvesting sluit, zo zegt het college van burgemeester en wethouders, goed aan bij de samenstelling van de groep statushouders. De gemeente heeft op dit moment nog een achterstand over 2016 van twintig statushouders die ze moeten huisvesten. Daar komen nog de negentien statushouders bovenop die Putten voor 1 juli van dit jaar moeten huisvesten.

Door de gemeenten Putten en Ermelo is een gezamenlijke brief gestuurd aan de provincie Gelderland rond de achterstand welke beide gemeenten hebben als het gaat om de huisvesting van statushouders. Harderwijk is hierbij ook betrokken. Deze gemeente is bij als het gaat om het voldoen aan het bieden van huisvesting van statushouders maar heeft ook de bereidheid uitgesproken de buurgemeenten de helpende hand te bieden. Zelf heeft Harderwijk al een bestuurlijk akkoord over het huisvesten van statushouders op het voormalige Struik-terrein.

Doel is de achterstand 1 juli volledig te hebben ingelopen. Daarmee wordt dan voorkomen dat Putten eventueel kosten aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) moet vergoeden voor het langer in een pvangcentrum moeten verblijven van statushouders. Met de WSP zijn afspraken gemaakt dat gemiddeld tien procent van de vrijkomende woningen voor statushouders wordt gereserveerd. In 2016 zijn door de woningstichting echter geen nieuwe woningen opgeleverd waardoor het aantal mutaties laag is gebleven.

Binnenkort worden 42 nieuwbouwwoningen opgeleverd, waardoor een groter aantal mutaties wordt verwacht. Reden voor het college aan te nemen dat dan beter aan de taakstelling, die is opgelegd door de provincie Gelderland, voor het huisvesten van statushouders kan worden voldaan. In een woning kunnen meerdere alleenstaande statushouders worden ondergebracht. Een deel van duurdere voorwaarden kan, zij het onder voorwaarden, verhuurd worden aan grote gezinnen.

De woningstichting wil verder graag sociale huurwoningen realiseren in de nieuwbouwwijk Rimpeler. De onderhandelingen hierover met de gemeente Putten. Ook andere locaties voor het realiseren van sociale huurwoningen worden onderzocht. De plannen hiervoor zijn echter nog in een minder ver gevorderd stadium.

Daarnaast wordt door de gemeente gezocht naar tijdelijke huisvestingslocaties om meer woonruimtes beschikbaar te hebben om aan de taakstelling te voldoen. Deze huisvesting kan ook worden bestemd voor andere mensen welke met spoed zijn aangewezen om onderdak. Het gaat dan onder meer om mensen met een urgentie of welke door andere redenen snel huisvesting nodig hebben. Het college richt zich daarbij meer op de huisvesting van kleinere huishoudens. Mede omdat de verwachting is dat de groep alleenstaanden de komende tijd verder toeneemt. In een later stadium wordt gekeken naar de kosten welke de te kiezen oplossingen met zich meebrengen.