Lokale partijen waterschapsverkiezingen bekend

REGIO - Drie lokale partijen hebben hun naam laten registreren voor de verkiezingen van een nieuw algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe. Dat zijn de AWP Vallei en Veluwe, Water Natuurlijk en Lokaal Waterbeheer. Tot en met 22 december was registratie van een naam mogelijk. Na 2 februari 2015 is de definitieve lijst van deelnemende partijen bekend. Dat is de dag waarop (landelijke) partijen die deel willen nemen aan de waterschapsverkiezingen hun kandidatenlijst kunnen indienen. Op woensdag 18 maart 2015 zijn er tegelijkertijd verkiezingen voor de algemene besturen van de waterschappen en voor Provinciale Staten. Het is voor het eerst dat er stembusverkiezingen zijn voor het waterschapsbestuur. Stemgerechtigden brachten voorheen hun stem schriftelijk uit. Het is ook voor het eerst dat de twee verkiezingen op één dag vallen. Kiezers ontvangen in 2015 twee stempassen waarmee zij aan beide verkiezingen kunnen deelnemen.Indeling waterschapsbestuurHet algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe telt 30 leden. Binnen het bestuur zijn vier categorieën: ingezeten (inwoners), bedrijven, natuurterreinen en ongebouwd (agrariërs). De verkiezingen van 18 maart zijn voor de 23 leden uit de categorie ingezetenen. De bestuursleden van de categorieën bedrijven (3 leden), natuurterreinen (1 lid) en ongebouwd (3 leden) worden benoemd door hun belangenorganisaties (resp. Kamer van Koophandel, Bosschap en LTO). Het algemeen bestuur besluit over beleid en projecten, stelt de begroting vast en daarmee de belastingtarieven, en controleert alle projecten en uitgaven. Alle nieuwe leden van de vier categorieën worden tegelijkertijd geïnstalleerd. Na installatie kiest het algemeen bestuur uit zijn midden de heemraden die met de dijkgraaf het dagelijks bestuur vormen.