• Archieffoto BDU

Luiers vanaf 2017 apart ingezameld

PUTTEN Per 1 januari 2017 is het niet langer mogelijk om de luiers samen met het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) aan te bieden bij verwerker Orgaworld. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om per 1 januari 2017 de luiers en het incontinentiemateriaal afzonderlijk in te zamelen. Dit houdt in dat inwoners vanaf 2017 de luiers wekelijks kunnen aanbieden in een nieuwe semitransparante melkwitte luierzak van tien liter. De inzameling vindt plaats op dezelfde dag als de inzameling van restafval en PMD-afval. Het tarief is - net als de 10 liter GFT-zak - 0,10 euro per zak. De luierzak is vanaf 2017 te koop bij de gebruikelijke verkoopadressen.

NIEUWE INITIATIEVEN Een nieuwe telersrichtlijn van de akkerbouwers zorgt ervoor dat er voor luiercompost geen afzet meer is. Daarom mogen de luiers vanaf 2017 niet meer bij het GFT. Er zijn inmiddels nieuwe initiatieven in voorbereiding voor de verwerking van luiers, maar deze zijn per 1 januari 2017 nog niet operationeel. Het college heeft besloten om vooruitlopend op deze initiatieven in de markt al wel te starten met de gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal per 1 januari 2017.

Zolang de nieuwe verwerking van luiers nog niet mogelijk is, worden de luiers tijdelijk samen met het restafval verbrand. De gemeente Putten kiest er daarom voor om in de restafvalweek de zakken met luiers en de zakken met restafval in dezelfde vuilniswagen in te zamelen. In de week dat het PMD (plastic verpakkingsmateriaal, metalen en drankenkartons) wordt ingezameld, vindt er gescheiden inzameling plaats en komen er twee vuilniswagens door de straat. Zodra de verwerking van luiers mogelijk is, worden de luierzakken wekelijks afzonderlijk ingezameld.

RESTAFVALZAK De inwoners van Putten zijn er aan gewend dat luiers gescheiden moeten worden ingezameld, zodat de grondstoffen kunnen worden hergebruikt. Er komt op jaarbasis ca. 325 ton luierafval vrij. Rond de tachtig procent wordt momenteel aangeboden bij het GFT, de overige 20 procent wordt aangeboden bij het restafval.

.De gemeente vindt het belangrijk dat afvalstromen die hergebruikt kunnen worden, gescheiden worden ingezameld en er zo min mogelijk herbruikbare grondstoffen met het restafval verbrand worden.