• Donkersgoed Multimedia

Laatste straatnamen voor Rimpeler bekend

PUTTEN De laatste zes namen voor de woonstraten in de nieuwe woonwijk Rimpeler zijn bekend. Ook deze straatnamen worden vernoemd naar vrouwen die van grote betekenis zijn geweest voor de Puttense samenleving.

Eind 2018 werden de eerste zes vrouwennamen al vastgesteld. Omdat de wijk in fases wordt gebouwd, vindt de onthulling van de straatnaamborden fasegewijs plaats vanaf het voorjaar van 2020. 

Anne Maria (Mieke) en Constanze (Con/Connie) Heijmans wordt Dames Heijmansstraat.
Hendrika (Rie) wordt Staal Rie Staalstraat. Josina Hacke-Oudemans wordt Josina Oudemansstraat. Aartje Westerink-van den Brink wordt Aartje van den Brinkstraat. Wijmpje Koopman-Evers wordt Wijmpje Koopmanstraat. Els Luteijn-Eekhoutte wordt Els Eekhouttestraat.

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders voor de vernoeming van deze zes vrouwen is in lijn met de motie 'Ere wie ere toekomt – vergeten vrouwen' die de gemeenteraad op 8 november 2018 heeft aangenomen. Op 18 december 2018 stelde het college de eerste zes straatnamen al vast: Trientje Timmerstraat, Aartje Simonstraat, Dames Tijssenstraat, Jansje Rozendaalstraat, Gerritje van Beekstraat en Zuster Joustrastraat.

Begin 2019 heeft de gemeente (opnieuw) aan de inwoners van Putten gevraagd om mee te denken over de straatnaamgeving voor Rimpeler. Alle reacties met ongeveer vijftig namen zijn in een aantal bijeenkomsten beoordeeld door de straatnamencommissie. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen.


Overwegingen
- Anne Maria (Mieke) en Constanze (Con/Connie) Heijmans waren als zussen samen lid van het verzet gedurende de Tweede Wereldoorlog en verrichtten koerierswerk in de wijde omgeving van Putten. Ook Aartje van den Brink was als koerierster actief. - Hendrika (Rie) Staal heeft ruim 20 jaar als zendingsverpleegkundige in Kenya gewerkt, uitgezonden vanuit de Puttense hervormde gemeente. Vlak voor haar terugkeer naar Nederland (in 1985) verongelukte ze in Kenya waar ze ook is begraven. Met deze straatnaam keert ze (in naam en in blijvende herinnering) terug in haar geboorteplaats.

Josina Hacke-Oudemans was bijna dertig jaar bewoonster van landgoed Schovenhorst en zorgde ze mede voor het beheer en onderhoud. Daarnaast was ze actief voor diverse instanties op het gebied van natuur en milieu op de Veluwe. Als "kenner van de Veluwe" publiceerde ze hier ook over. Ook was ze secretaris van de naoorlogse Stichting "Puttens Jeugd" en daarmee van grote betekenis voor de steun aan de Puttense kinderen, van wie de vader was omgekomen.

Wijmpje Koopman-Evers was een sociaal zeer bewogen vrouw die zich haar leven lang onbaatzuchtig heeft ingezet met haar zorg voor de zwakkeren in de samenleving.

Els Luteijn-Eekhoutte was als vrijwilligster actief betrokken binnen de bibliotheek, verzorgde ze rondleidingen op landgoed Schovenhorst en had ze een belangrijke rol bij het werk van het Puttens Historisch Genootschap.