• Helijn Remijn (l) en Japke-Nynke de Haas zetten zich in voor stichting Leergeld Randmeren.

    Maranke Pater

Nieuwe stichting Leergeld helpt minima-gezinnen

PUTTEN Alle kinderen op 1 zo luidt de missie van Leergeld Randmeren. De stichting wil eraan bijdragen dat ook kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen kunnen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Kinderen krijgen zo de kans om hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en later volwassenen volwaardig te participeren in de samenleving.

Maranke Pater

Stichting Leergeld Randmeren is een gezamenlijk initiatief van de gemeentes Putten, Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Vanaf begin 2019 heeft de stichting gewerkt om sinds deze maand aanvragen te kunnen aannemen om kinderen deze kansen te geven voor de toekomst. Iedere plaats vertegenwoordigt de stichting met een bestuurslid, coördinator en intermediairs. Voor Putten is Heleen Remijn de coördinator van de stichting en vertegenwoordigt Japke-Nynke de Haas het bestuur in haar rol als secretaris.

Ook kent Putten intermediairs die bij de gezinnen thuis komen om samen te kijken welke hulpvraag er ligt en wat de stichting kan betekenen. Sinds 2014 is de Haas al actief in Putten als het gaat om er zijn voor gezinnen in armoede. Door de jaren heen is ook duidelijk geworden dat er in Putten ook gezinnen zijn die een financiële bijdrage nodig hebben om hun kinderen bijvoorbeeld te kunnen laten sporten, zwemles kunnen laten volgen of kunnen laten fietsen. Naast het bieden van financiële hulp heeft de stichting ook een preventieve taak. De Haas: ,,Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen in Putten mee kunnen doen en gelijke kansen krijgen."

De verwachting is dat één op de vier gezinnen in Putten ondersteuning nodig heeftCONTEXT Heleen Remijn is in Putten de coördinator van stichting Leergeld. De werkwijze van Leergeld is om samen met het gezin te bepalen wat nodig is, welke bijdrage het gezin zelf kan leveren en eventueel nog nodig is van Leergeld. Remijn: ,,Het is mijn rol om samen met de intermediairs de inkomsten en de uitgaven van een gezin te beoordelen. Het is belangrijk om dit in de juiste context te plaatsen, want hoe kwam een gezin in de armoede terecht? We willen ze ook in beweging zetten om er weer uit te komen." Stichting Leergeld Randmeren werkt samen met de gemeente en maatschappelijke organisaties. De verwachting is dat één op de vier gezinnen in Putten ondersteuning nodig heeft. Remijn: ,,Leergeld kan bestaan door giften en fondsen. Samen dragen we armoede. We zijn dan ook op zoek naar ondernemers die ons de ruimte geven om een presentatie te geven over onze stichting aan klanten of zakenrelaties."

Binnenkort start er een landelijke campagne genaamd 'Samen dragen we armoede'. De Haas: ,,Wij zijn als samenleving verantwoordelijk voor deze gezinnen en kinderen. De campagne wordt ondersteund door Nationaal Kinderhulp, de stichting Jarige Job en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. We kunnen gezinnen die het moeilijk hebben dus een stevige bedding geven." Stichting Leergeld Randmeren is te vinden op www.leergeldrandmeren.nl. Donaties zijn welkom op NL33RABO0341 2028 78 t.n.v. Leergeld Randmeren.