• Lex van Lieshout

Subsidieregen in Putten

PUTTEN Voor incidentele subsidies heeft de gemeente Putten dit jaar tienduizend euro in de begroting opgenomen. Het gaat om activiteiten die eenmalig plaatsvinden, door een instelling of vereniging uit Putten zelf moeten worden opgezet en ook in Putten plaatsvinden.

Wijnand Kooijmans

Voorwaarde is ook dat het moet gaan om een bijzonder activiteit die niet direct tot de taken behoort van de organiserende instelling of vereniging. Aanvragers kunnen maximaal vijftig procent van de kosten vergoed krijgen. Dit vanuit de gedachte dat de aanvragers ook zelf een substantieel deel moeten bijdragen. De subsidie is niet bedoeld voor materiële zaken zoals (jubileum)boeken, websites, social media groepen, buurt-barbecues en muziekbenodigdheden.

CENTRUM De subsidie is tevens niet bestemd voor cultuur en beweegaangelegenheden. Evenementen die in het centrum van Putten plaatsvinden kunnen aanspraak maken op subsidie bij Stichting Ondernemersfonds Putten en worden daarmee in principe ook uitgesloten van incidentele subsidies.

De incidentele subsidies maken onderdeel uit van een totaal besluit over het toekennen van subsidies voor het lopende jaar. De Stichting VAC Putten-Adviescommissie Wonen krijgt duizend euro subsidie. De stichting komt op voor de belangen van toekomstige bewoners en toetst plannen voor woningbouw projecten en woonomgeving op praktische bruikbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, comfort en veiligheid.

KONINGSFEEST Koningsdag is achter de rug. Maar de organisatie Koningsfeest Oranje Scheg mag duizend euro op de rekening bijschrijven. Doelgroep zijn jonge gezinnen in Putten die zich, door alcoholgebruik, niet welkom voelen in het centrum van Putten. Het college van burgemeester en wethouders oordeelt dat hiermee een maatschappelijke bijdrage voor Putten is geleverd door gezinnen deze dag in Putten te houden en ouderen naar buiten te laten komen. Er zijn tijdens deze dag allerlei spelletjes gehouden.

De lokale omroep Putten Veluwe FM krijgt dit jaar 11.374 euro aan subsidie. Dit bedrag is berekend op grond van het aantal huishoudens. De subsidie gaat niet ten koste van de portemonnee van de gemeente Putten, het bedrag wordt door het Rijk in de gemeentekas gestort.

STREVEN Streven is dat in de toekomst de omroep voor een vast bedrag per jaar in aanmerking komt in afspraak met de regio. De lokale omroepen moeten vanuit het Rijk opgaan in streekomroepen. Dat maakt dat de gelden dan mogelijk ook rechtstreeks door het Rijk worden uitgekeerd. De lokale omroep Putten gaat in de toekomst in de Stichting VOC worden opgenomen. Daar vallen ook Barneveld, Nijkerk, Ermelo en Harderwijk onder.

Het klassiek openluchtconcert van Groevenbeek Klassiek krijgt deze zomer tweeduizend euro subsidie voor het middagprogramma en drieduizend euro voor het avondprogramma. Voor het middagprogramma is wel als voorwaarde opgenomen dat Puttense scholen moeten deelnemen aan het programma. Voor het project Putten Herdenkt is 60.000 euro subsidie opgenomen met een maximum van vijfduizend euro per aanvraag.