• Eigenaren bedrijven niet dwingen te verhuizen

    Wijnand Kooijmans

Maximum snelheid Stationsstraat zaak van college

PUTTEN CDA en SGP krijgen geen meerderheid voor hun wens van een maximum snelheid van vijftig kilometer op de Stationsstraat in Putten. De andere partijen willen de keuze voor 30 of 50 kilometer bij het college van burgemeester en wethouders houden. Dit in overleg met de bewoners.

Wijnand Kooijmans

Uit de visie voor de Stationsstraat wordt wel het streven geschrapt bestaande bedrijven te verruilen voor woningbouw. Een amendement van Wij Putten dit een-op-een te bekijken wanneer een transformatie aan de orde is, kreeg de unanieme steun van de raad. Wethouder Roelof Koekkoek deed tevens de toezegging te kijken of de situatie voor fietsers bij de kruising van de Stationsstraat richting het centrum kan worden verbeterd.

Jan van Meerveld (CDA) vindt dat de raad een keuze moet maken over de snelheid. Tijdens de informatieavond bleek hierover bij de bewoners grote verdeeldheid te bestaan. Van de aanwezigen waren er 28 voor een snelheid van dertig kilometer en 30 voor vijftig kilometer. Van Meerveld vindt een snelheid van vijftig kilometer gewenst in verband met de aanrijtijden van de hulpdiensten en voor het behoud van de buslijn richting station.

LINTBEBOUWING De CDA'er vindt behoud van de huidige lintbebouwing van groot belang. Zoals daarnaast ook de bescherming van het natuurgebied Het Goor. Wonen en werken moet aan de noordzijde van de Stationsstraat wat hem betreft in stand worden gehouden. Henk Koornneef (Gemeentebelangen) vindt dat aan de zuidzijde beperkte woningbouw mogelijk moet zijn indien een bedrijf verdwijnt. Ook verzet hij zich tegen de komst van een camping met woning, zoals deze in de visie is opgenomen.

Enig minpuntje voor Koornneef is dat op het laatste stukje van de Stationsstraat richting centrum de veiligheid voor fietsers niet optimaal is. Hij bepleit een onderzoek naar de mogelijkheden om daar, op eenvoudige wijze, wellicht verbetering in aan te brengen. Door hem wordt genoegen genomen met een toezegging van de wethouder op dit punt.

VOORKEUR Jan van den Brink (SGP) verdedigt de voorkeur van zijn partij voor vijftig kilometer omdat het gaat om een ontsluitingsweg richting station. Voor hem is de visie een stip op de horizon. Transformatie van bedrijven naar wonen ziet hij als een goede optie. Hij vindt het in dit opzicht jammer dat de visie te veel tot in detail is uitgewerkt. Transformatie van bedrijven is op dit moment helemaal niet aan de orde.

Rien van den Hoek (Wij Putten) vindt dat transformatie van bedrijven, ook aan de Jan Nijenhuisstraat, pas een-op-een moet worden bekeken op het moment dat dit aan de orde is. Dan kan ook een besluit worden genomen of een bedrijf moet worden vervangen door woningbouw. Wethouder Nico Gerritsen kan leven met het aanpassen van het voorstel door de raad.