• De verlichting rond het monument Vrouw van Putten wordt verbeterd.

    Wijnand Kooijmans

Meer beplanting in Putten aan vervanging toe

PUTTEN Putten gaat verder aan de slag met het vervangen van verouderde beplanting binnen de gemeente. Een deel van de achterstand is inmiddels ingehaald door de vervanging van 75.000 vierkante meter aan beplanting.

Wijnand Kooijmans

De verwachting bestaat echter dat tot 2022 nog eens tachtigduizend vierkante meter moet worden vervangen. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van driehonderdduizend euro nodig. Het gaat om de vervanging van bomen, beplanting en gras.

PRUNUSSEN De gemeenteraad wordt voor dit jaar voorgesteld het geld te besteden aan de vervanging van alle prunussen in het Husselerveld. Op dit moment heeft de gemeente te kampen met een constante uitval van bomen in dit gebied. Met de vervanging van de prunussen wil het college van burgemeester en wethouders de groene uitstraling van de wijk in stand houden en zorgen voor eenzelfde beeld. Tevens wordt het vervangingsplan voor het Klaarwaterbos opgesteld.

VERLICHTING In de begroting voor de periode tot 2022 is rekening gehouden met jaarlijks een bedrag van tweehonderdduizend euro voor de vervanging van de openbare verlichting. Het vervangen van oude onderdelen heeft inmiddels echter een flinke achterstand opgelopen. Om dat in te lopen, moet de komende jaren 42 procent van de armaturen en 18 procent van de lichtmasten worden vervangen. Om dat te realiseren is jaarlijks een extra krediet van 270.000 euro nodig.

Dit jaar staat onder meer de vervanging van de verlichting van het monument 'De Vrouw van Putten' aan de Dorpsstraat op de agenda. Bovendien worden meerdere wegen vanuit het centrum aangepast aan de verlichting, zoals deze geldt voor het centrumplan. Langs de Bijsterenseweg wordt verlichting aangelegd. Langs de Sprielderweg en de Calcariaweg worden de armaturen vervangen door ledverlichting.

LICHTMASTEN Langs een deel van de Da Costastraat moeten lichtmasten worden vervangen of verplaatst. Ook worden de armaturen in het wegvak tussen de Van Damstraat en de Veldstraat vervangen door ledverlichting.

ONDERHOUD AAN WEGEN De raad wordt gevraagd vierhonderdduizend euro uit te trekken voor onderhoud aan wegen. Het eerder genoemde wegvak van de Da Costastraat wordt aangepakt. De rijbaan van klinkers en de trottoirs zijn toe aan groot onderhoud. De huidige banden en klinkers zijn versleten, waardoor vervanging noodzakelijk is.

HELLERWEG Ook de rijbaan van de Groot Hellerweg is aan vervanging toe. Daarnaast wil het college de wegkanten voorzien van bermverharding. Beide werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd. Het asfalt op de Huinerschoolweg moet eveneens worden vervangen. Van de Gervenseweg moeten de klinkers worden vervangen op het weggedeelte tussen de Hevelschutterweg en de Pasdijk.