Meer controles tegen hondenpoep

PUTTEN Door de gemeente moeten meer controles worden uitgevoerd om het hondenpoepprobleem tegen te gaan. Dat is één van de uitkomsten van de enquête die is gehouden na het plaatsen van hondenpoepbakken in de wijk Hoge Eind in Putten. Door het college van burgemeester en wethouders wordt dit gezien als een pilot die, indien geslaagd, navolging kan vinden in andere wijken.

Wijnand Kooijmans

Van de inwoners die de enquête hebben ingevuld geeft 66 procent aan dat er overlast is. Daarnaast vindt 21 procent dat de overlast meevalt of er zelfs helemaal geen sprake van is. Gevraagd is ook of zichtbaar gebruik wordt gemaakt van de bakken. Hier geeft 54 procent aan dat dit het geval is, 44 procent ontkent dit. Van de bewoners vindt 66 procent dat er voldoende hondenpoepbakken aanwezig zijn, 62 procent vindt ook nog eens dat deze op de juiste plaats aan. Aan het college wordt, naar aanleiding van de uitkomsten, geadviseerd de huidige bakken te laten staan. Het plaatsen van extra bakken is overbodig. Wel wordt gekeken of bakken op een storende plek staan, in dat geval worden ze verplaatst. Meer controle kan effectief werken maar ook wordt aangegeven dat de bewoners elkaar zelf meer moeten aanspreken op het gedrag dat ze vertonen

wanneer ze hondenpoep niet opruimen. De gemeente kan hier weinig invloed op uitoefenen. Via de informatiepagina, de website, folders kan de gemeente de bewoners wel meer bewust maken van de overlast en de maatregelen die zijn getroffen om deze tegen te gaan. Mede aan de hand van de uitkomsten gaat het college verder hondenbeleid ontwikkelen en eventueel voorleggen aan de raad.