• www.pixabay.com

Meerjarenplan fietspaden gevraagd door Wij Putten

PUTTEN Er moet een meerjarenplan komen voor het onderhoud van de fietspaden binnen de gemeente Putten. Dat stelt de fractie van Wij Putten naar aanleiding van een mail van Harderwijker Wim Buitenhuis waarin hij klaagt over het gebrekkige onderhoud aan veel fietspaden op de Noordwest-Veluwe.

Wijnand Kooijmans

De kritiek van Buitenhuis richt zich onder meer op het gedeelte van het fietspad langs de Arnhemsekarweg op Puttens grondgebied. Het fietspad vanaf Boshuis Drie in de gemeente Ermelo langs het Solsegat richting Putten moet het eveneens ontgelden. Een fietspad waar geklommen en gedaald moet worden, al naar gelang vanaf welke kant wordt gefietst. Hierdoor en door een gebrek aan de mogelijkheid elkaar te passeren een, zeker voor ouderen, zeer onveilig fietspad in de ogen van Buitenhuis.

In een gespreksnotitie erkent Wij Putten dat het niet pluis is met het geasfalteerde fietspad langs de Arnhemsekarweg en dan het gedeelte tussen De Laak en de Nieuwe Prinsenweg. Gevaarlijk voor fietsers, gelet op de kuilen en hobbels veroorzaakt door boomstronken. De mening van Buitenhuis dat er sprake is van matig onderhoud bij bosfietspaden wordt dan ook gedeeld.

Zij het dat de fractie vindt dat het niet overal kommer en kwel is. Gewezen wordt op de recent aangelegde prachtige fietspaden langs onder meer de Postweg en de Donkeresteeg en de op stapel staande verbreding en vernieuwing van het fietspad over de Zeedijk tussen Putten en Nijkerk.

De vraag aan de commissie wordt gesteld of Putten aantrekkelijker moet worden gemaakt middels fietsroutes. Hierbij denkt Wij Putten aan de belangrijke verbindingen tussen recreatiegebieden en het centrum van Putten. Maar ook het aansluiten van het fietsknooppunten netwerk op het centrum en recreatieve voorzieningen, zoals de Mariahoeve, Boshuis Drie, landgoederen en Nulde.

Aansluitend wordt de vraag voorgelegd of de Puttense raad de ambitie heeft een visie vast te stellen ten aanzien van de verschillende gebruikers van fietspaden, zoals 'brede' fietsen, snelle (elektrische) fietsen, rolstoelen, scootmobielen, etc. waarvan gebruik wordt gemaakt.