• Luchtfoto Bosbad Putten

    Bosbad Putten

Meningen warmtepomp Bosbad zijn verdeeld

PUTTEN Het is nog onzeker of het bestuur van het Bosbad in Putten een garantiestelling krijgt voor de aanschaf van een warmtepomp. Het gaat om een bedrag van 740.000 euro.

Wijnand Kooijmans

De warmtepomp is nodig in verband met de aanleg van een wildwaterbaan in het Bosbad. In 2016 heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met een garantiestelling van bijna drie miljoen euro voor de komst van deze baan. Nu blijkt dat door de komst van de wildwaterbaan het gasverbruik verdubbelt. Dat leidt ertoe dat de uitstoot van C02 komt boven de grens die daaraan wordt gesteld door de provincie Gelderland. De pomp moet dit oplossen.

VOLMONDIG 'JA' Tijdens de vergadering van de commissie economische zaken, bestuur en openbare ruimte werd duidelijk dat alleen Wij Putten en de ChristenUnie volmondig 'ja' zeggen tegen de garantiestelling voor de benodigde warmptepomp in Bosbad Putten.

Bij het CDA bestaan twijfels, Gemeentebelangen en SGP zijn tegen. Voor de laatste partij is doorslaggevend dat het zwembad op zondag is geopend en dat maakt dat men tegen is om principiële redenen. Daarmee wordt de lijn voortgezet die ook bij de garantiestelling voor de wildwaterbaan werd ingenomen.

Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) wijst vooral naar het verleden van het Bosbad. Hij zegt dat de raad in 2016 door het bestuur is voorgehouden dat de wildwaterbaan nodig was in verband met het benodigde aantal bezoekers. Nu drie jaar later is het, volgens hem, een feit dat het Bosbad nog steeds bestaat, ook zonder wildwaterbaan. Hij vindt dat het besluit in 2016 is genomen met het mes op de keel.

NOODZAAK Hoogendijk vindt dat de noodzaak van de komst van de wildwaterbaan nog steeds niet is aangetoond. Hij vraagt zich af of de raad in 2016 akkoord zou zijn gegaan met de garantiestelling als de benodigde investering bekend was geweest. Teun Jan van Ooijen (ChristenUnie) is van mening dat de gemeente geen geld uitgeeft maar alleen garant staat. Met de komst van de warmtepomp wordt een positieve impuls gegeven.

BEZWAREN De kritiek op het nog niet zijn gerealiseerd van de wildwaterbaan wordt weersproken door zowel Wij Putten en ChristenUnie als wethouder Roelof Koekkoek. In 2017 is de omgevingsvergunning verleend. Dat leidde tot bezwaren bij omwonenden. In goed overleg met hen zijn aanpassingen gedaan en is het plan aangepast. Voorstanders van de garantstelling geven aan dat dit nu eenmaal tijd kost.

John-Arap Tigchelaar (Wij Putten) vindt wel dat het college van burgemeester en wethouders het gesprek met het bestuur van het Bosbad moeten aangaan. Volgens hem zijn er inmiddels nieuwe technieken die mogelijk tot een nog grotere besparing van C02 uitstoot kunnen leiden.

Tijdens de raadsvergadering van 9 mei moeten de standpunten van de partijen definitief bekend worden.