• Wethouder Kleijer geeft tekst en uitleg over de visie van de gemeente Putten met betrekking tot duurzaamheid.

    Arjan Glas

'Met zonnepanelen alleen gaan we het niet redden'

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, begrippen die niet meteen concreet te maken zijn. Toch willen wij hier iets mee. Wat doen lokale overheden, organisaties en burgers met de dilemma's rondom People, Planet en Profit? Wat zijn de belangen, wie is verantwoordelijk en wat geven wij door aan volgende generaties?

Arjan Glas

Met milieu in zijn portefeuille is wethouder Kleijer het aanspreekpunt voor duurzaamheid. Vanuit het gemeentehuis aan het Fontanusplein reageert hij op de vraag wat de visie van gemeente Putten is op duurzaamheid.

,,Duurzaamheid gaat verder dan een schoon milieu. Sinds een aantal jaren bestaat de Gemeentelijke duurzaamheidsIndex, deze index meet hoe gemeenten in Nederland scoren op het gebied van duurzaamheid, aan de hand van de indicatoren mens, milieu en economie. Het gaat om vragen als: hoeveel mensen hebben een uitkering? hoe is het gesteld met de leefomgeving en het milieu? In deze index wordt gemeente Putten telkens bij de koplopers ingedeeld, dat is mooi. Wij willen als gemeente op een schone en verantwoorde manier samenleven en de CO2 uitstoot omlaag krijgen.

We geven dit vorm door leningen beschikbaar te stellen, door voorlichting te geven en door samen te werken met verschillende partijen. Met de duurzaamheidslening stellen we mensen in staat om tegen een gunstige rente hun leefomgeving te verduurzamen. In oktober hebben we een duurzaamheidskrant uitgegeven en wij steunen duurzame initiatieven zoals OnuitPutte(n)lijk Duurzaam. We werken samen met het bedrijfsleven en stellen ons op als stimulerende partner. Duurzaamheid gaat vooral ook over samenwerken, het is echt een samenspel."

[Welke bijdrage levert de gemeente aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen?

,,De gemeente heeft daarin een eigen rol. We zijn bezig met het verduurzamen van onze eigen gebouwen zoals het gemeentehuis en de gemeentewerf. In de verbouwplannen voor het gemeentehuis is het energiezuiniger maken van het gebouw een belangrijk criterium. Bij aanbestedingen van vervoer letten we op het duurzaamheidsaspect. Ook bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken letten we hier op. Het gaat dan om de woningen, de leefomgeving, het groen en de waterafvoer. Indien mogelijk nemen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Daarnaast ligt onze rol bij het voorlichten, stimuleren en faciliteren van burgers en organisaties bij het treffen van duurzaamheidsmaatregelen."

[Gemeente Putten onderschrijft de landelijke doelstelling om in 2050 klimaatneutrale energie te hebben. Hoe reëel is deze ambitie?

,,Met zonnepanelen alleen gaan we het niet redden. We hebben meer stevige maatregelen nodig om dit doel te halen. de opties van windmolens en biomassa zijn niet door de raad gekomen. Er blijven niet zoveel opties over. Bij concrete plannen zijn de meningen nog sterk verdeeld. We zullen hierin wel keuzes moeten maken.

[We kunnen niet blijven afwachten en hopen op technologische ontwikkelingen die alle problemen oplossen. We zullen ook een keer moeten instappen."

De gemeente heeft op dit moment geen subsidieregeling meer voor het verduurzamen van de woonomgeving. Komt er binnenkort weer een nieuwe regeling?

,,Dat is nog niet duidelijk. Subsidies worden door de overheid ingezet om gedrag te stimuleren en om bewustwording te creëren. Onderhand is bijna elke burger wel op de hoogte van de noodzaak en de mogelijkheden van verduurzamen. Dan zijn subsidies niet meer zo hard nodig. De lening is dan een goed alternatief."

[Zijn we klaar met duurzaamheid als iedereen zonnepanelen heeft, zijn huis geïsoleerd heeft, korter doucht en de verwarming een graadje lager zet?

,,Besparen op energie is belangrijk. Maar het gaat veel verder dan dat, het gaat ook om gedrag. Bijvoorbeeld ons koopgedrag in de supermarkt en de kledingwinkel. Zijn we ons bewust van het prijskaartje dat aan onze keuzevrijheid hangt? Seizoens- groente en -fruit wordt het hele jaar door te koop aangeboden. Die producten worden aangevoerd uit verre landen. Dat geeft hoge transportkosten en een flinke belasting op het milieu. Houden we hier rekening mee bij onze aanschaf? Letten we bij de aanschaf van kleding alleen op de prijs of ook op de arbeidsomstandigheden waaronder de kleding geproduceerd is? Is er sprake van kinderarbeid geweest bijvoorbeeld?

Een initiatief als Puur Dichtbij is een voorbeeld van hoe het ook kan. Voedsel verkopen vanuit je eigen regio in plaats van vanuit verre streken. Er komen steeds meer initatieven op dit vlak. De Mariahoeve maakte honderd jaar geleden al gebruik van circulaire economie. Eigen groente werd verbouwd, men was zelfvoorzienend en alles werd hergebruikt. Dat is de kern van duurzaamheid. Je noemde net rentmeesterschap. Voor mij betekent rentmeesterschap dat je leeft van de rente en niet van het kapitaal. Als mensheid hebben wij de laatste tijd wel van het kapitaal geleefd en zijn we dat aan het opmaken. De aarde is geen onuitputtelijke bron van grondstoffen en ook geen bodemloos vuilnisvat."

[Wat kan de burger (ieder persoonlijk) doen om duurzamer te leven?

,,We kunnen bewust omgaan met de aanschaf van onze producten en onszelf of de leverancier de vraag stellen: waar komt het vandaan? en hoe is het gemaakt? Dat kan bij voedsel en kleding. Verder kan je producten kopen waarvan de houdbaarheidsdatum bijna is verstreken. Dan hoeft dat product niet weggegooid te worden door de leverancier. Dit voorkomt voedselverspilling. We kunnen letten op wat we wekelijks bij het GFT gooien. Hoeveel daarvan had nog voldoende voedingswaarde?"

[Wat doet u zelf aan duurzaamheid?

,,Ik probeer vrij lang met mijn spullen te doen en apparatuur alleen te vervangen wanneer het kapot is. Zuinig met energie omgaan en bij de boodschappen neem ik vaak producten mee die nog maar een dag houdbaar zijn. Ik eet het toch dezelfde dag op. Dan hoeft het niet weggegooid te worden door de supermarkt. Verder de normale dingen die iedereen doet: afval scheiden, letten op je stroomverbruik, korter douchen, dat soort dingen."

Landelijk zijn de volgende subsidieregelingen voor verduurzaming van de woning mogelijk: Voor isolatie kan men gebruikmaken van de subsidieregeling 'Subsidiebesparing eigen huis' die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarnaast heeft RVO een subsidieregeling 'Investeringssubsidie duurzame energie' waarmee bewoners subsidie kunnen krijgen voor duurzame apparaten, zoals warmtepompen, pelletkachels en zonneboilers.