• Lex van Lieshout

Miljoenentekort Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

VELUWE De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland zit op zwart zaad. Over 2018 is er een tekort van 2,8 miljoen. Indien er niet wordt bijgesteld bedraagt dat tekort vanaf 2020 6,4 miljoen structureel.

Dick van der Veen

Aanleiding voor de deelnemende gemeenten om alarm te slaan en zich te bezinnen. Er is een interim directeur aangesteld en een interim afdelingshoofd bedrijfsvoering. Onderzoek toont aan dat de oorzaken liggen in de organisatie cultuur, financieel beleid en financiële techniek. Een van de maatregelen zal zijn het afdalen naar het wettelijk voorgeschreven minimum dienstverleningsniveau. Van de 25 regio's betalen de inwoners in 19 ervan meer, drie evenveel en ook drie nog wat minder. De gemeenteraden in de regio kunnen vanaf 11 april een zienswijze indienen. Alle zes gemeenten in het gebied van Veluweland maken deel uit van de regio.