• Op het terrein van Matchpoint worden minder woningen in sociale sector gebouwd

    Wijnand Kooijmans

Minder woningen sociale sector in plan Matchpoint

PUTTEN De plannen voor de bouw van 28 woningen op het terrein van Matchpoint moeten alsnog worden aangepast. Reden is dat het verleggen van het riool en de gasleiding uiteindelijk niet verantwoord worden gevonden.

Wijnand Kooijmans

In het oorspronkelijke plan was uitgangspunt zo veel mogelijk woningen te bouwen op het terrein en dan vooral in de sociale sector. Dat resulteerde in een plan voor 28 woningen in het sociale/goedkope en middeldure segment. Twaalf beneden-bovenwoningen, zes levensloopbestendige en tien rij/hoekwoningen.

RISICO Uitvoering van dit plan bracht wel mee dat de in het gebied aanwezige rioolleiding moet worden verlegd. Daarnaast was er het risico dat een gasleiding, direct gelegen naast het te bebouwen terrein, voor een klein deel dieper moest worden gelegd. Voor deze werkzaamheden was in totaal 210.000 euro gereserveerd.

Tijdens verdere uitwerking van het plan kwam aan het licht dat verplaatsing van de totale gasleiding noodzakelijk is. De kosten daarvan komen niet uit op de geplande vijfenzeventigduizend euro maar op een bedrag tussen de drie- en vierhonderdduizend euro. Uitvoering van deze werkzaamheden kan op z'n vroegst in de zomer van 2020 en mogelijk zelfs pas in 2021 plaatsvinden. Kijkend naar de kosten en de tijdsduur vindt het college van burgemeester en wethouders het onverantwoord vast te houden aan het oorspronkelijke plan. Streven is het gebied zo spoedig mogelijk te ontwikkelen en daarnaast op verantwoorde wijze met gemeenschapsgeld om te gaan.

In het nieuwe plan moeten vier rijwoningen plaatsmaken voor de toegangsweg naar het gebied. Dat maakt dat het riool niet behoeft te worden verlegd en ook geen aanpassing van de gasleiding noodzakelijk is. De wijziging heeft wel tot gevolg dat er twee afzonderlijke kavels ontstaan waar geen ruimte is om de eerder bedachte rijwoningen te realiseren. Het college heeft nu besloten hier twee vrijstaande woningen in te passen.

VERTRAAGD Omdat de alternatieve verkaveling 'slechts' betrekking heeft op een klein deel van het gebied wordt de ontwikkeling van de 24 andere woningen niet beïnvloed en vertraagd. De wijziging heeft tevens tot gevolg dat de ontwikkeling van het gebied financieel gunstiger uitvalt voor de gemeente.

Het college geeft aan dat de nieuwe verkaveling ook beter aansluit op de wensen van de bewoners in de omgeving. De wijziging maakt het noodzakelijk een deel van het bestemmingsplan aan te passen. Een ontwerpbestemmingsplan wordt hiervoor zo snel mogelijk ter inzage gelegd. Indien daaraan behoefte bestaat is het college ook bereid alsnog een nieuwe bewonersavond te beleggen. De omwonenden worden door het college geïnformeerd.