• Wijnand Kooijmans

Motie op komst rond handhavingsbeleid

PUTTEN Het CDA in Putten wil dat er acceptabeler beleid komt als het gaat om het handhavend optreden tegen permanente bewoning van vakantiewoningen. 

Wijnand Kooijmans

Hiervoor wordt donderdagavond tijdens de raadsvergadering de motie 'Sociaal en Rechtvaardig' ingediend. Doel is onder meer te bereiken dat er door het college van burgemeester en wethouders eerst overleg plaats vindt met recreatieondernemers en bewoners voor brieven worden verzonden waarin een dwangsom wordt opgelegd.

RESPECT Volgens fractievoorzitter Reinie Verschoor moet er door de gemeentelijke overheid met meer respect en met meer menselijke maat worden omgegaan naar de inwoners en ondernemers op vakantieparken als het gaat om de uitvoering van het handhavingsbeleid. Zo moet er met de bewoners overleg plaats vinden over hun huidige woonsituatie en hoe deze kan worden gewijzigd.

Wat het CDA betreft komen er geen inwoners op straat te staan zonder dat er voor hen een passende woonruimte aanwezig is. Door Verschoor wordt de instelling bepleit van een werkgroep welke met de recreatieondernemers gaat kijken waar de vernieuwing van de recreatie gestalte kan krijgen.

OPERATIES Verschoor wil met de motie ook bereiken dat er alleen grootschalige handhavings-operaties worden uitgevoerd wanneer er duidelijke en reële aanwijzingen zijn dat op het betreffende park criminele activiteiten aan de orde zijn.

Voor eind 2018 moet er wat het CDA betreft daarnaast een bezinning over het recreatiebeleid plaatsvinden. Daarin moeten de ontwikkelingen rond Vitale Vakantieparken en het gemeentelijk beleid tegen het licht worden gehouden.