• Vrachtwagens scheren op de N303 soms rakelings langs elkaar.

    Jannes Bijlsma

Nadenken over weg Voorthuizen-Putten

PUTTEN De provincie Gelderland wil bewoners uit de regio Voorthuizen laten meedenken over hoe de provinciale N303 tussen Voorthuizen en Putten in de toekomst wordt ingericht. Die weg is in 2021 toe aan groot onderhoud. Er is een klankbordgroep in de maak, waarin betrokken bewoners en ondernemers brainstormen over de mogelijkheden.

Jannes Bijlsma

Veel weggebruikers beschouwen het traject tussen Voorthuizen en Putten als bijzonder smal en gevaarlijk. Een informatieavond over het onderwerp, afgelopen woensdagavond in brasserie Buitenlust, trok ongeveer vijftig geïnteresseerden. Eén van hen was de Voorthuizense ondernemer Diederick Huizinga. Hij was het die in maart in de Provinciale Staten voorstelde de snelheid op de N303 te verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur, als onderdeel van een totaalpakket aan maatregelen om het 'dichtslibben' van de Veluwe tegen te gaan.

Huizinga heeft zich aangemeld voor de klankbordgroep. Hij is blij met de provinciale aanpak om bewoners bij de toekomstplannen voor de weg te betrekken. ,,Het vertrouwen van de mensen in de overheid is niet altijd even groot, dat bleek ook woensdag", aldus Huizinga. ,,Kijk bijvoorbeeld naar hoe het Lelystad Airport-dossier is afgehandeld. Maar dat de provincie de bewoners en belanghebbenden zo actief meeneemt in de toekomst van de N303 is echt heel positief. Ze zeiden echt: kom maar met jullie wensen. Nu wordt het straks wel zaak dat de provincie de ideeën uit de klankbordgroep ook echt overneemt. Maar deze start wekt vertrouwen."

ENTHOUSIASME De Voorthuizenaar proefde tijdens de bijeenkomst enthousiasme voor zijn plan om de maximumsnelheid te verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur. ,,De aanwezige ondernemers zeiden ook: 60 is hard zat. Ze willen liever een veilige weg waar je wat minder hard kunt, dan deze onveilige situatie. Een lagere snelheid heeft voor iedereen voordelen zo wordt het verschil in snelheid met landbouw verkeer kleiner, kunnen de vele aanwonende de weg veilig op en is er minder sluipverkeer dat de files op de A1 en A28 vermijdt. De N303 moet veiliger en de A1 en A28 moeten veel beter doorstromen. Als je ook uitrekent is het tijdverschil tussen 80 of 60 km per uur, maar 1 minuut." 

Wat de weg bijzonder maakt, is dat deze een heel bijzonder gebied passeert, aldus Lyda Dik van de provincie Gelderland. ,,Landgoed Gerven is cultuurhistorisch gezien heel waardevol. Het landgoed is sinds het jaar 900 nauwelijks veranderd, dat is echt uniek in Nederland. Je wilt dat het liefst zo ongerept mogelijk houden. Wel is het zo dat als je de weg veiliger wilt maken, dat dit waarschijnlijk meer ruimte kost."

DILEMMA'S Volgens Dik spelen er veel belangen rond de provinciale weg. ,,Je moet denken aan ondernemers die langs de weg gevestigd zijn, recreatieondernemers, bewoners, natuurorganisaties en scholen. Die krijgen allemaal een stem in de klankbordgroep." Ze voorspelt dat bij die overleggen ingewikkelde dilemma's ter tafel komen. ,,Veel mensen hebben bijvoorbeeld het gevoel dat de weg veel door sluipverkeer wordt gebruikt. Uit onderzoek blijkt dit erg mee te vallen, maar je moet wel iets met die gevoelens." De betrokkenheid van de aanwezigen, afgelopen woensdag in Buitenlust, was groot. ,,Het schijnt echt een onderwerp van gesprek te zijn bij buurtbarbecues, zo hoorde ik. Dat gebeurt zeker niet overal."

De klankbordgroep komt vijf keer bij elkaar. In oktober worden de mogelijke varianten vastgesteld. En in december maakt de provincie een keuze uit één van de varianten, waarna twee jaar later het groot onderhoud plaatsvindt.