• Archiefbeeld ter illustratie.

    cees vd wal

College vraagt raad naar draagvlak voor windinitiatieven

PUTTEN Het college van burgemeester en wethouders staat positief ten opzichte van de realisatie van vijf initiatieven voor zonneparken in het buitengebied van de gemeente Putten. Het college is in principe bereid om hiervoor de benodigde ruimtelijke procedures in gang te zetten. Daarnaast is het college benieuwd of er in de gemeenteraad draagvlak is om een vervolgproces op te starten om te komen tot de realisatie van windprojecten langs de A28.

Putten wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Dat vraagt volgens de gemeente onder meer om concrete stappen op het terrein van grootschalige energieopwekking. Daarom riep het college de samenleving eerder dit jaar op om met initiatieven te komen voor grootschalige energieopwekking. Dit leverde tien concrete initiatieven op. Zeven van de tien initiatieven voldeden grotendeels aan de door de gemeenteraad gestelde criteria.

TERAJOULE Het college heeft de initiatieven de afgelopen weken beoordeeld op duurzaamheid, participatie/communicatie en ruimtelijke inpassing. De vijf positief beoordeelde initiatieven voor zonneparken, waaronder twee initiatieven in combinatie met kleinschalige windturbines, leveren bij realisatie samen meer dan 72 terajoule duurzame energie per jaar op. Dit is 4,8% van de energiedoelstelling voor 2050.

De opbrengst van windmoleninitiatieven is afhankelijk van de hoeveelheid en de omvang van de windturbines. Een moderne windturbine met een vermogen van 3 megawatt levert per jaar meer dan 35 terajoule aan duurzame energie op.

IMPACT De gemeente wil geen hoogwaardige landbouwgronden aanwenden voor zonneparken. Daarom heeft het college de initiatiefnemers gevraagd goed te kijken naar een zorgvuldige ruimtelijke inpassing en naar het draagvlak. Daarnaast is met nadruk gezocht naar meerwaarde voor de natuur, het landschap en de lokale gemeenschap.

Verantwoordelijk wethouder Priem is van mening dat de initiatieven grotendeels voldoen aan de gestelde eisen: ,,De initiatiefnemers zijn zich bewust van de impact van de initiatieven op de omgeving. Mooi is ook dat in nagenoeg alle projecten lokale inwoners en bedrijven in projecten kunnen participeren. Zo komen de opbrengsten ook in Putten terecht. Dat helpt bij het creëren van het noodzakelijke draagvlak".

Op maandag 14 oktober worden de initiatieven besproken in de commissie Economie, Bestuur en Openbare Ruimte (EBOR). Na bespreking in de commissie neemt het college een definitief go/no-go besluit.