• created by dji camera

    Tim van Donkersgoed
  • Tim van Donkersgoed

Commentaar: Van het gas af, moet dat nu meteen?

PUTTEN In 2050 CO2-neutraal zijn, en als het even kan al eerder van het aardgas af. Twee immense opdrachten die alle gemeenten in Nederland, en dus ook Putten, vanuit Den Haag hebben ontvangen. Twee opdrachten ook, die nog wel eens als dezelfde worden gezien. Maar feitelijk is aardgasvrij wonen niet zomaar ook CO2-neutraal wonen. Sterker nog, als we nu massaal aan de warmtepomp zouden gaan, zouden we zo veel stroom nodig hebben dat dat voor alleen maar meer CO2-uitstoot zorgt. Want: de meeste elektriciteit wordt momenteel niet bepaald ‘groen’ opgewekt.

Enfin, ingewikkelde materie dus. Naast ingewikkeld, is het vooral ook heel duur om huizen aan te passen op aardgasvrij- én CO2-neutraal. En daar houdt op dit moment het gesprek met een deel van de inwoners van Putten al op, blijkt uit de reacties op onze Facebookpagina. Op de vraag ‘zou jij (flink) willen investeren in je woning voor een CO2-neutraal Nederland in 2050?' waren de reacties vaak niet mild. ,,Nee, wie gaat dat betalen? De burger? Moet dit financieel wel mogelijk zijn maar het leven wordt alleen maar duurder. Daarnaast heeft het geen zin zolang de rest van de wereld nergens naar kijkt'', is een representatieve reactie op onze Facebookpagina. Er zijn ook mensen die het wél zien zitten. ,,Ik ben al zes jaar van het gas af en zit al zes jaar gratis wat energie betreft.''

De schoen wringt bij de kosten die gemaakt moeten worden ten opzichte van de noodzakelijkheid. Het is natuurlijk lekker om geen geld meer kwijt te zijn aan gas en elektra. Dat wil iedereen wel. Maar je moet wel tienduizenden euro's in je huis investeren, en dat geld hebben maar weinigen liggen. En de noodzaak van de hele transitie wordt ook niet door iedereen even duidelijk gevonden. Vanuit de wetenschap worden er ook nog regelmatig kanttekeningen geplaatst bij het aardgasloos wonen en de bijdrage die dat doel levert aan CO2-neutraliteit.

Wat vanuit alle hoeken van de woonsector wél doorklinkt - van Vereniging Eigen Huis tot de Woningstichting Putten en van de (lokale) overheid tot het duurbetaalde adviesbureau - is het advies om je huis klaar te maken voor de toekomst die de overheid voor ogen heeft. Dat kan door het huis flink te isoleren. Dan druk je automatisch je maandelijkse energiekosten en draag je bij aan minder gasverbruik en CO2-uitstoot.

Vervolgens kan je rustig wachten op de ‘warmtevisie’, een document van de gemeente waarin duidelijk wordt welke wijken als eerste aan de beurt komen voor aardgasvrij wonen. Wordt het Bijsteren? Want relatief nieuwe, en dus goed geïsoleerde, huizen. Of juist wat oudere wijken, waar meer te winnen valt als het gaat om reduceren van CO2-uitstoot? Eind 2021 moet de warmtevisie hier meer duidelijkheid over geven.

Wat moet je eigenlijk doen als jouw wijk straks als eerste aan de beurt is? Ben je dan verplicht om mee te doen? Komt er dan geld vanuit de overheid? En welke alternatieven voor aardgas zijn er? Het voelt voor veel mensen op dit moment nog als een ver-van-mijn-bedshow, en dat is het eigenlijk ook nog, maar er wordt de komende jaren wél gewerkt aan een groot plan om ook Putten klaar te stomen voor de toekomst. En juist daarover willen we tijdens het dorpsgesprek met de inwoners van Putten in gesprek. Om alle vragen en scepsis, maar ook ontluikend enthousiasme boven tafel te krijgen. Zodat de gemeente iets kan doen met die inbreng, voordat er straks een voldongen visie ligt. Kom dus vanavond naar het dorpsgesprek in De Huifkar en praat mee. Er is nog niets besloten.

Paul Nolens

Bron video: Tim van Donkersgoed.