• Welke woningen in Putten zijn als eerste klaar voor een aardgasvrije toekomst? Aardgasvrij wonen is het thema van de eerste 'Putten Praat Mee!'-avond.

    Henk Merjenburgh
  • Robertjan Spaans helpt de gemeente Putten bij het maken van de warmtevisie.

    Paul Nolens

Eerste Putten Praat Mee: weg naar toekomst zonder aardgas

PUTTEN Hoe snel kan Putten af van het aardgas? Wat kunnen en moeten Puttenaren doen om dat te realiseren? Vragen waarover inwoners op dinsdagavond 8 oktober met deskundigen en vertegenwoordigers van de gemeente in gesprek kunnen tijdens de eerste editie van 'Putten Praat Mee!'

Paul Nolens

Het college van b en w heeft in mei de intentie uitgesproken om twee of drie keer per jaar een dorpsgesprek te faciliteren. Doel is om in gesprek te komen met inwoners over actuele lokale aangelegenheden die veel inwoners raken. De Puttenaer zal als onafhankelijk medium deze avonden leiden en in aanloop naar de dorpsgesprekken diverse artikelen met interviews en achtergrondinformatie brengen over het gekozen thema. Op de avond zelf zal het politiek bestuur 'zoveel als mogelijk een actief luisterende positie innemen'. Dinsdag 8 oktober gaat het gesprek in De Huifkar over de opdracht vanuit de overheid om alle huishoudens aardgasvrij te maken in 2050 en wat daarvoor de eerste stappen zijn.

Putten staat voor een lastige opgave: het creëren van een toekomst zonder aardgas. Om dat te bereiken, heeft de gemeente haar inwoners keihard nodig. Belangrijkste vraag: wat kunnen huizenbezitters nu al doen op weg naar een CO2-neutraal Nederland in 2050?

De gemeente werkt momenteel aan een 'warmtevisie'. In deze visie komt, kort gezegd, te staan welke wijken in Putten het meest kansrijk zijn om aan de slag te gaan met een aardgasvrije verwarming van de gebouwen. Ook wordt beschreven welke techniek het meest kansrijk is. Voordat die visie op papier komt te staan, wil de gemeente met de Puttenaren in gesprek, te beginnen op dinsdag 8 oktober.


Robertjan Spaans helpt de gemeente Putten bij het maken van de warmtevisie. Robertjan Spaans begeleidt namens adviesbureau Over Morgen de gemeente Putten bij het maken van de warmtevisie. Spaans legt uit waar de warmtevisie voor dient. ,,De doelstelling van de overheid is om woningen volledig aardgasvrij te maken. Dat kan door de cv-ketel te vervangen door een warmtepomp, een warmtenet in een woonwijk aan te leggen of door bijvoorbeeld biogas te gebruiken. Er zijn verschillende opties, maar die zijn niet overal even geschikt. In de warmtevisie komt te staan welke oplossing er voor welke wijk gebuikt kan worden en in welke wijk als eerste begonnen kan worden met de overstap naar aardgasvrij wonen.''

JONGE WONINGEN EERST Op dit moment is nog niet bepaald welke wijken in Putten als eerste van het aardgas af kunnen. Volgens Spaans spelen diverse factoren een rol in het bepalen van de volgorde. ,,Woningen die na 1990 zijn gebouwd, zijn eerder geschikt om aardgasvrij te worden. Dat heeft te maken met de isolatie van deze jongere woningen, die is doorgaans beter dan bij oudere woningen. Goede isolatie is noodzakelijk als je een warmtepomp wilt gebruiken. Als een huis matig geïsoleerd is, krijg je de woning niet goed verwarmd met een warmtepomp. Het ligt dus voor de hand om de komende jaren te beginnen met de jongere woningen. Voorbeeld: woningen die rond 2005 zijn gebouwd, hebben waarschijnlijk een cv-ketel die aan vervanging toe is. Als je deze ketel toch moet vervangen, stap dan over op een warmtepomp. Dat is nu relatief goedkoop en de gemeente kan ondersteunen met subsidies en kennis. Dan is je huis dus relatief goedkoop klaar voor de toekomst.''

Het is volgens de adviseur van bureau Over Morgen niet zo dat bewoners van oudere woningen nu niks kunnen doen. ,,Maar de meeste van die woningen zijn niet eenvoudig binnen nu en tien jaar aardgasvrij te maken. Wat bewoners van dergelijke woningen - en dat is toch de meerderheid van de Puttenaren - individueel kunnen doen, is stap voor stap maatregelen nemen. Ze kunnen bijvoorbeeld beginnen met een aantal isolerende maatregelen. Zolang het maar in één keer goed wordt gedaan.''

Als inwoners samen optrekken bij het 'verduurzamen' van hun huizen, levert dat volgens Spaans altijd voordeel op. ,,Samen doen is altijd goedkoper, vanwege de schaalgrootte. Dat geldt voor mensen in de nieuwbouwwijken net zo goed als voor mensen in wijken met wat oudere woningen.''

Je kunt er beter nu aan beginnen dan over tien jaar

KOPPELEN De gemeente speelt een belangrijke rol in het bereiken van het uiteindelijke doel: van het aardgas af. Spaans: ,,We zijn nu, in aanloop naar het schrijven van de warmtevisie, aan het inventariseren welke infrastructuurprojecten er op de rol staan, om daar rekening mee te houden bij het bepalen van de volgorde van de wijken. De gemeente is daarbij belangrijk, maar ook de netbeheerder. Als bijvoorbeeld al rioolwerkzaamheden gepland staan in een bepaalde wijk, weten we dat daar de straat wordt opengebroken. Daar kan bij aangehaakt worden om de wijk meteen van het aardgas af te koppelen. Zo hoeft de weg maar één keer opengebroken te worden. We zoeken dus naar mogelijkheden om werkzaamheden te koppelen. Voor de gemeente Putten zijn deze koppelkansen belangrijk.'' Ook de Woningstichting Putten is een belangrijke partij, vanwege de hoeveelheid woningen die ze in beheer hebben. ,,Voor een woningcorporatie is het vaak goedkoper om dergelijke maatregelen in één keer te nemen, omdat ze over de middelen en de schaalgrootte beschikken.''

Mensen horen veel tegenstrijdige berichten over aardgasvrij wonen

PUTTEN PRAAT MEE! De bewonersavond 'Putten Praat Mee!', die dinsdag 8 oktober (aanvang 20.00 uur) wordt gehouden in zalencentrum De Huifkar, is voor Spaans en de gemeente een belangrijk middel in de beginfase van het opstellen van deze warmtevisie. ,,We willen bewoners spreken om samen tot een oplossing komen. Als wij tijdens deze avond horen dat er al initiatieven in Putten zijn om aardgasvrij te wonen, kunnen we daar bij aanhaken.'' Bovendien merkt hij dat mensen veel tegenstrijdige berichten over aardgasvrij wonen horen. ,,Alleen daarom is het al heel nuttig om naar de bijeenkomst te komen. Wij weten wat er allemaal mogelijk is op het gebied van aardgasvrij wonen en het verduurzamen van huizen, én wat op dit moment zinvolle investeringen zijn. Als mensen er nu over nadenken en de eerste stappen zetten, hebben ze nog veel keuze en mogelijkheden. Mijn advies: je kan de eerste stappen beter nu zetten. Het moet sowieso een keer gebeuren.''

De aardgasvrije opties volgens Robertjan Spaans.
- Plaats een eigen warmtepomp in een goed geïsoleerd huis
- Collectief verwarmen via een wijkwarmtepomp (netto goedkoper)
- Alternatief (bio)gas gebruiken
- Een houtgestookte cv
- Een warmtenet aanleggen, zoals stadsverwarming (niet geschikt in Putten vanwege de ruime opzet).