• Wijnand Kooijmans

'Hoogwater geeft geen wateroverlast langs Randmeren'

PUTTEN Hoogwater geeft geen of nauwelijks wateroverlast langs de Veluwse Randmeren. Dat blijkt uit de uitgevoerde stresstest, een onderzoek naar hoogwater in de randmeren. Het verschijnsel komt overigens maar eenmaal in de honderd jaar voor.

Wijnand Kooijmans

De stresstest is uitgevoerd om de effecten van de klimaatverandering in beeld te brengen. Het ging om een gezamenlijke actie van de gemeenten Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten en Elburg. Uit de test blijkt dat klimaatverandering nauwelijks effect heeft op de kans op hoogwater op de Randmeren. In het peilbesluit voor dit gebied is opgenomen dat het winterpeil niet meestijgt met een eventuele peilstijging van het IJsselmeer.

PEIL Zolang dit besluit wordt gehandhaafd, is de kans op hoogwater in 2100 niet anders dan nu. Vanwege de onzekerheid in klimaatvoorspellingen is ook gekeken naar een situatie waarbij het peil in de randmeren met dertig centimeter stijgt. Ook hieruit blijkt dat hoogwater weinig of geen overlast geeft langs de randmeren. De waterstanden die dan optreden, liggen voor de meeste locaties ruim onder het niveau waarbij wateroverlast optreedt. Alleen bij Elburg treedt eerder wateroverlast op, omdat een flinke zuidwesterstorm hier relatief hoge waterstanden geeft.

ELBURG Pas bij zeer hoge terugkeertijden loopt een gebied met enige omvang onder water. Uitzondering hierop is Elburg, waar eens in de duizend jaar wel behoorlijke schade kan worden aangericht. De kans dat er een slachtoffer valt door hoogwater wordt zeer klein geacht. Dat komt omdat het niet gaat om een dijkdoorbraak en het geleidelijk onderlopen van gebieden.

Naast wateroverlast door hoogwater is ook overlast door golfoverslag en kruiend ijs onderzocht. Beiden zijn een punt van aandacht voor bebouwing vlak langs de oevers. De kans op flinke schade wordt ook hier klein geacht. Voor golfoverslag is dit omdat de oevers over het algemeen hoog genoeg liggen. Voor kruidend ijs omdat de kans dat een grote hoeveelheid ijs in beweging komt klein is en die kans alleen maar kleiner wordt door de klimaatverandering.