• Wethouder Gerbert Priem hoort graag hoe inwoners van Putten aankijken tegen maatregelen die genomen moeten worden.

    Wijnand Kooijmans
  • Wethouder Gerbert Priem hoort graag hoe inwoners van Putten aankijken tegen maatregelen die genomen moeten worden.

    Wijnand Kooijmans

Putten moet van aardgas af

PUTTEN Het is geen keus, maar een dwingende voorwaarde van het Rijk. Voor 2021 moet de gemeente Putten een plan indienen hoe ze denkt in 2050 van het aardgas af te zijn. ,,Het is een moeten", zo zegt wethouder Gerbert Priem.

Wijnand Kooijmans

Het is aan ons als gemeente de schone taak om een visie te ontwikkelen. Dat kunnen we niet alleen. Op dit moment zitten we onder meer al met de Woningstichting Putten om tafel omdat zij een groot aantal woningen verhuren. Maar ook met Liander omdat je ook te maken hebt met energie infrastructuur." Maar vooral is ook de medewerking van de inwoners nodig, geeft Priem aan. Daarover gaat 8 oktober het gesprek.

Als het gaat om het afsluiten van aardgas moet worden gekeken welke wijk wanneer van het gas afgaat. Wethouder Gerbert Priem: ,,We willen weten hoe de inwoners aankijken tegen maatregelen die moeten worden genomen. 'Hoe zien jullie het?', zo is de vraag die we aan de inwoners willen voorleggen."

Vooral moet ook worden gekeken naar het jaar waarin een woning is gebouwd. In de wijken Husselerveld en Bijsteren gaat het om relatief nieuwe woningen die goed zijn geïsoleerd en een hoog energielabel hebben. Daardoor zijn ze eenvoudiger van het aardgas af te halen. De nieuwbouwwijk Rimpeler wordt al gasloos gebouwd. hetgeen ook geldt voor het kleinere wijkje Matchpoint.

VISIE In de visie moet ook worden gekeken naar het onderhoud aan de straten. Wanneer een weg moet worden opengelegd, moet worden gekeken of de woningen gelijktijdig van het aardgas kunnen worden afgesloten. Dan kunnen de aardgasleidingen worden verwijderd en de structuur van het elektriciteitsnet aangepast.

Gekeken wordt hoe de inwoner kan worden meegenomen in het traject naar een aardgasloos tijdperk. ,,In 2021 moet het plan er liggen. In 2050 moet iedereen van het aardgas af zijn. Dat is geen wens maar een opdracht die we hebben uit te voeren." Wat dat betreft hoopt Priem dat Prinsjesdag hem gisteren goed nieuws heeft gebracht en het Rijk meer geld beschikbaar heeft gesteld voor de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad."

ELEKTRA Dat nieuwere woningen gemakkelijker van aardgas naar elektra kunnen overschakelen wil, zo geeft Priem aan, niet zeggen dat dit bij oudere woningen onmogelijk is. ,,Maar je moet wel eerst goed isoleren, het dak, de vloeren, de ramen. Dat is de basis om vervolgstappen te zetten. Het is zaak daarmee te beginnen."

Op dit moment moet de gemeente het doen met de informatie die al bekend is. De innovatie op het gebied van duurzaamheid gaat razendsnel. Het kan zijn dat de overstap naar aardgasvrij niet ineens gemaakt wordt, maar dat er in de tussentijd gebruikgemaakt gaat worden van hybride systemen waarmee de gasvraag al flink gereduceerd kan worden.

VERSTREKKEN Banken en financiers, zoals het nationaal Energiebespaarfonds denken, zo verwacht Gerbert Priem, wel mee met mensen als het gaat om het verstrekken van hypotheken en leningen. Door bijvoorbeeld een hogere hypotheek te verstrekken die het mogelijk maakt de benodigde verduurzamingsaanpassingen te maken bij een bestaande woning. De kosten voor energie gaan immers ook omlaag.

Priem roept mensen op vooral ook te kijken naar welke subsidiemogelijkheden er zijn. Deze zijn gemakkelijk te vinden op de website van het energieloket Veluwe Duurzaam. Door de gemeente zelf is flink geïnvesteerd in de verduurzaming en isolatie van het gemeentehuis en is ook tweederde deel van het dak van het gemeentehuis al van zonnepanelen voorzien. Wellicht kan het laatste deel aangeboden worden via de postcoderegeling waardoor burgers kunnen meeprofiteren.

Gekeken wordt nog welk vastgoed, dat eigendom is van de gemeente, duurzamer kan worden gemaakt.