• Wijnand Kooijmans

'Stikstofprobleem vraagt om verandering van regelgeving'

PUTTEN ,,In het verleden is de fout gemaakt Natura 2000 gebieden vast te leggen in wet- en regelgeving. En niet daaraan het predicaat ambitie te geven, zoals in Duitsland. Dat maakt het voorspelbaar dat je bij toetsing door een rechter nat gaat", aldus Gelders gedeputeerde Jan Markink.

Wijnand Kooijmans

Hij was in Putten te gast bij het VVD-netwerk Noordwest-Veluwe waarin de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk en Nunspeet zijn vertegenwoordigd. Markink is naast zijn politieke baan zelf ook actief boer, zij het aan het afbouwen. Hij heeft nu alleen nog jongvee en paarden. In Gelderland liggen 2.600 aanvragen om vergunningen te wachten op een oplossing voor de huidige stikstofproblemen.

ZORGEN Markink maakt zich daarnaast zorgen over de financiële positie van de gemeenten. ,,Daar is best wat mee aan de hand en dan druk ik mij voorzichtig uit." Bij de voorjaarsnota's van de gemeenten zag het er slecht uit maar inmiddels zijn de meeste gemeenten er wel in geslaagd een sluitende begroting te krijgen. ,,De positie van de gemeenten laat ons niet koud maar we zijn niet bereid mee te helpen gaten te dichten."

Minder gelukkig is Markink met de regeling dat voor huishoudelijke hulp de bijdragen voor mensen 17.50 euro per maand bedraagt, ongeacht de hoogte van het inkomen. Volgens hem heeft dit ertoe geleid dat schoonmakers op straat zijn komen te staan omdat mensen dan via door de gemeente aangeboden huishoudelijke hulp goedkoper uit waren. En daarmee de rekening bij de gemeenten neerlegden.

DOELEN Markink vreest dat gemeenten zich hebben uitgerekt om tot sluitende begrotingen te komen en daarmee zich niet richten op strategische doelen voor de toekomst. Te veel leven bij de waan van de dag. Daarnaast speelt mee dat, indien het Rijk minder uitgeeft door de stikstofcrisis gemeenten en provincies volgend jaar minder inkomsten krijgen van het Rijk.

De behandeling van aanvragen van agrariërs ligt tot 1 december volledig stil. Het anders berekenen van aanvragen levert hier en daar wel op dat een vergunning kan worden afgegeven. ,,Maar bij grotere projecten lukt dat zeker niet.  Met het verlagen van de snelheid overdag naar 100 kilometer op de rijkswegen is een eerste stap gezet wat betreft het vinden van oplossingen. Maar dan gaat het nog niet om zeven procent van het totale probleem.''

WET De oplossing zit hem wat Markink betreft in de aanpassing van de wet- en regelgeving. Al beseft hij dat niet iedere partij daaraan even vlot wil meewerken. ,,Nederland heeft best al veel maatregelen getroffen. Juist gisteren is bekend geworden dat daardoor de levensduur van mensen met zes jaar wordt verlengd.''

Markink vindt het onterecht dat vooral naar de agrarische sector wordt gekeken. ,,Al moeten daar ook maatregelen worden genomen. Het systeem van boeren moet veranderen. De maatschappij vraagt om een natuur inclusieve productie. Om dat te bereiken is tijd nodig en die hebben we niet", aldus de gedeputeerde.

ENERGIE Als het gaat om de energietransitie is de provincie afgestapt van de oorspronkelijke doelstelling van 55 procent reductie CO2 uitstoot in 2030. Hiervoor zijn zeshonderd windmolens nodig en 4.000 hectare aan zonneparken. Los van de zonnepanelen op daken. In principe zijn alle maatregelen weer open. Binnen de VVD valt een pleidooi waar te nemen voor een kerncentrale. ,,Maar dan is weer de vraag waar", aldus Markink. ,,Dan heb je ook koelwater nodig."

Gelders gedeputeerde Christianne van der Wal uit Harderwijk ging kort in op de plannen voor rijksweg A28. Veel problemen worden, volgens haar, veroorzaakt door aanrijdingen op de weg. Met name de op- en afritten spelen daarbij een rol. Bekeken wordt nu of op korte termijn maatregelen kunnen worden genomen deze op- en afritten te verbeteren.

AANPAK Het kiezen voor twee keer drie banen is iets te gemakkelijk, zo vindt Van der Wal. ,,Een totale aanpak van de A28 laat zeker nog tien jaar op zich wachten. Van belang is verder de verbinding Lelystad-Apeldoorn op de kaart te zetten.'' Wat dat betreft is de gedeputeerde blij met het regionaal verkeers- en vervoersplan van de Noordwest-Veluwse gemeenten waarin deze verbinding aandacht krijgt.