• archieffoto ter illustratie

    Archief BDUmedia

Vervanging bomen Schoolstraat Putten

PUTTEN In opdracht van de gemeente Putten worden komende week 25 esdoorns gekapt in de Schoolstraat tussen de Gebbekuillaan en de Pinnenburgweg.

De kap is noodzakelijk omdat de wortels van de bomen het trottoir omhoog drukken. Dat levert gevaarlijke situaties op voor voetgangers. Aansluitend op de kap vervangen de nutsbedrijven elektriciteitskabels, waterleidingen en gasleidingen in de Schoolstraat.

In voorjaar van 2020 vernieuwt de gemeente de rijbaan, trottoirs en openbare verlichting. In het najaar van 2020 vindt de herplanting van bomen in de Schoolstraat plaats. Dit gebeurt in samenspraak (keuze boomsoort, locatie) met de bewoners. Dit najaar gaat de gemeente hierover met de bewoners om tafel.