• Aardgasvrij Putten eerste thema dorpsgesprekken ‘Putten Praat Mee’

  Henk Hutten
 • Aardgasvrij Putten eerste thema dorpsgesprekken ‘Putten Praat Mee’

  Henk Hutten
 • Aardgasvrij Putten eerste thema dorpsgesprekken ‘Putten Praat Mee’

  Henk Hutten
 • Aardgasvrij Putten eerste thema dorpsgesprekken ‘Putten Praat Mee’

  Henk Hutten
 • Aardgasvrij Putten eerste thema dorpsgesprekken ‘Putten Praat Mee’

  Henk Hutten
 • Aardgasvrij Putten eerste thema dorpsgesprekken ‘Putten Praat Mee’

  Henk Hutten
 • Aardgasvrij Putten eerste thema dorpsgesprekken ‘Putten Praat Mee’

  Henk Hutten
 • Aardgasvrij Putten eerste thema dorpsgesprekken ‘Putten Praat Mee’

  Henk Hutten
 • Aardgasvrij Putten eerste thema dorpsgesprekken ‘Putten Praat Mee’

  Henk Hutten
 • Aardgasvrij Putten eerste thema dorpsgesprekken ‘Putten Praat Mee’

  Henk Hutten
 • Aardgasvrij Putten eerste thema dorpsgesprekken ‘Putten Praat Mee’

  Henk Hutten

Weinig draagvlak voor afsluiten aardgas

PUTTEN Putten is nog niet rijp om alle woningen van het aardgas af te sluiten. Nut en noodzaak worden niet ingezien en daarmee ontbreekt het draagvlak voor ingrijpende maatregelen. Dat werd duidelijk tijdens het eerste door De Puttenaer gehouden dorpsgesprek, dat door bijna honderd mensen werd bezocht.

Wijnand Kooijmans

Wethouder Gerbert Priem maakt wel direct duidelijk dat de gemeente gedwongen is voor 2021 een wijkgerichte aanpak in te leveren bij het Rijk hoe in 2050 alle woningen van het aardgas zijn afgesloten. Doet de gemeente dat niet, dan worden door de hogere overheid de maatregelen aan Putten opgelegd. Als wethouder kan Priem niet anders, persoonlijk lijkt hij er een duidelijk andere mening op na te houden, zo blijkt uit zijn woorden.

AFTRAP De zaal van De Huifkar is opvallend goed gevuld wanneer de aftrap van het dorpsgesprek wordt verricht door Marieke Michielsen en Paul Nolens. Wethouder Priem maakt duidelijk dat er nog geen enkel besluit is gevallen als het gaat om de vraag welke wijk als eerste van het aardgas af moet. Wel valt de naam van de wijk Bijsteren als het meest voor de hand liggend. Nog vrij nieuwe woningen en al goed geïsoleerd.

Al direct ontstaat de discussie over het al dan niet opwarmen van de aarde. Een aanwezige heeft berekend dat de aarde al sinds 1840 aan het opwarmen is. Maar dat het gaat om maar 0,4 graad per honderd jaar. ,,Al verschilt dat wel van het ene met het andere jaar." De woordvoerder van de Stichting Natuur en Milieu wijst erop dat wijngaarden in Spanje al driehonderd meter hoger in de bergen worden aangelegd om de gevolgen van de opwarming op te vangen.

MAATREGELEN Een rondje door de zaal leert dat nog maar weinig aanwezigen zelf energie besparende maatregelen hebben getroffen. Dat varieert van het isoleren van de woning tot het aanschaffen van een warmtepomp of het gebruik van een houtkachel. Waar een agrariër die een houtkachel gebruikt op zijn bedrijf dit laatste gebruik toejuicht, nemen anderen hier afstand van. Geluids- en stankoverlast en te veel uitstoot van schadelijke stoffen worden aan de houtkachel gelinkt.

Wie betaalt? Dat is voor velen ook een hamvraag. Waar sommigen een belangrijke taak zien weggelegd voor de Rijksoverheid vinden anderen dat in alle gevallen de rekening toch wordt gelegd bij de burger zelf. Het is voor hen een vestzak-broekzak politiek. Subsidies van het Rijk worden voor hen bekostigd via verhogingen van de belastingen.

WEGLOPEN Wethouder Priem haalt het klimaatakkoord van Parijs aan. ,,We kunnen hier als Putten niet voor weglopen." Het van het aardgas afsluiten van woningen is één belangrijke optie, daarnaast wordt aangegeven dat ook op het gebied van mobiliteit winst kan worden geboekt.

De noodzaak in de provincie Groningen af te stappen van het winnen van aardgas wordt als een drogreden gezien voor het besluit dat woningen van het aardgas af moeten. Net zomin als er weinig steun lijkt voor de redenering dat we niet van het buitenland afhankelijk willen zijn voor aardgas. ,,We halen de wijn toch ook uit Frankrijk", zo wordt gezegd. Denemarken en Rusland worden genoemd als mogelijke leveranciers.

LEIDINGEN Duidelijk is dat een meerderheid vindt dat leidingen voor aardgas niet direct de grond uit moeten. Genoemd wordt dat de leidingen bijvoorbeeld geschikt zijn voor het transport van waterstof dat als belangrijke nieuwe energiebron wordt gezien. Maar ook voor transport van andere vormen van gas.

Putten ontkomt niet aan grootschalige opwekking door bijvoorbeeld windmolens en zonnevelden. Dat laatste wordt niet aanlokkelijk genoemd in het buitengebied. De enige grootschalige opwekking op dit moment is bij De Schauw. Hier worden via een ondergrond systeem tachtig appartementen en vijftig intramurale plaatsen van energie voorzien door de Woningstichting Putten. Door hun woningbezit een belangrijke partner van de gemeente Putten.

2020 Een rondje door de zaal leert dat het merendeel van de bezoekers woont in een woning gebouwd voor 2000. Dat maakt de kosten voor het van het aardgas afsluiten hoger. Maar Priem herhaalt dat de noodzaak, door de dwang van het Rijk, er is woningen van het aardgas af te halen. ,,Maar wel op een democratische wijze." Ook al betekent dit dat wellicht dwang moet worden uitgevoerd.

Bebouwde gebieden zijn in Putten voor 36 procent verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2. Het wordt vreemd genoemd dat in Nederland woningen van het gas af moeten waar in Duitsland subsidie wordt gegeven aan mensen die aan het aardgas willen. Een groot deel van de aanwezigen ziet aardgas op dit moment als de beste energiebron, maar ook als goedkoopste. Het niet groen produceren van elektriciteitscentrale wordt hiervoor als één van de redenen genoemd.

DISCUSSIE Machteld Meijer en oud CDA-raadslid Okko van Dijk vinden dat de discussie al in te ver gevorderd stadium is. Meijer: ,,Er moet eerst een discussie komen of wij van het aardgas af moeten." Hierin krijgt ze steun van Van Dijk. ,,Het van een aardgas af moeten wordt een soort religie. Maar is er draagvlak voor en lukt dan niet, zeg dat dan ook."

Duidelijk wordt dat mensen kiezen voor besparende maatregelen als renovatie van de woning aan de orde is. Dan wordt bekeken welke maatregelen financieel haalbaar zijn en zoden aan de dijk zetten. Zoals het leggen van zonnepanelen op het dak en het overgaan op koken op elektriciteit. Al houdt menigeen de mogelijkheid van verwarming via aardgas wel open. Systemen moeten vijftig jaar meekunnen, wel moet een warmtepomp na rond de vijftien jaar worden vervangen.

VOLGENDE Het volgende dorpsgesprek is in januari 2020. Dan gaat het om de vraag of Putten een groene gemeente moet blijven of dat er meer moet worden gebouwd, bijvoorbeeld voor starters.