• De natuurbegraafplaats in Assel, nabij Apeldoorn.

    Archief BDUmedia

'Nauwelijks locaties voor natuurbegraafplaats Putten'

PUTTEN De kans op de aanleg van een natuurbegraafplaats in de gemeente Putten is vrijwel nihil. In de raadscommissie Ruimte werd duidelijk dat alleen Wij Putten en Gemeentebelang nog verder onderzoek willen.

Wijnand Kooijmans

De overige partijen leggen zich neer bij een uitgebreid onderzoek. De eindconclusie daarvan is dat er nauwelijks locaties in Putten te vinden zijn waar een natuurbegraafplaats kan worden aangelegd. Uitgegaan wordt van een locatie welke minimaal vier hectare groot is. Geke Hop (Wij Putten) vraagt zich af of men zich mogelijk wel kan richten op een locatie, kleiner dan vier hectare maar wel bruikbaar. Ook vraagt ze zich af of er wellicht mogelijkheden zijn nieuwe natuur aan te leggen voor de komst van een natuurbegraafplaats of dat een koppeling mogelijk is aan de bestaandebegraafplaats Schootmanshof.

PRINCIPIEEL Jan van den Brink (SGP) maakte duidelijk dat zijn partij niet principieel tegen een natuurbegraafplaats is. „Dan hadden wij ook het onderzoek niet gesteund. Maar wanneer je de uitkomst van het rapport leest kun je geen andere conclusie trekken dan dat de aanleg in Putten nauwelijks mogelijk is."

Bert Klompenhouwer (VVD) is fervent voorstander van een natuurbegraafplaats. „In eerste instantie denk je ook dat dit in Putten mogelijk moet zijn met zo veel bosgebied en natuur. Maar wanneer je het onderzoek leest dan is de conclusie dat de aanleg van een natuurbegraafplaats niet mogelijk is in Putten. En is de vraag van de bevolking dan dusdanig groot dat wij dit toch moeten doen?"

BEHOEFTE Ook Arine van den Bor (ChristenUnie) zet vraagtekens bij de behoefte onder de eigen bevolking. De aanleg ziet ze als lastig, bijna niet te doen. Jan van Meerveld (CDA): „We hebben het geprobeerd maar het is niet mogelijk en daar leggen wij ons bij neer."

Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) vindt dat als er behoefte aan begraven in de natuur is de gemeente dit mogelijk moet maken. Hij ziet wel mogelijkheden, bijvoorbeeld in het Putter Bos. Wethouder Roelof Koekkoek zegt dat het college van burgemeester en wethouders zelf een dag op stap is geweest om natuurbegraafplaatsen te bezoeken. Van enkele locaties was men onder de indruk.

COLLEGE Volgens Koekkoek vindt het hele college het jammer dat de uitkomsten uitwijzen dat een natuurbegraafplaats niet mogelijk is. Hij ziet echter niet in dat de landelijke cijfers voor Putten heel anders uitvallen dan de gemiddelde cijfers zoals deze zijn berekend voor geheel Nederland. Vier hectare ziet hij als een minimum om een natuurbegraafplaats rendabel te maken.

Ook zijn volgens Koekkoek geen actuele cijfers bekend dat de behoefte om te worden begraven in de natuur recent zijn gestegen. Schootmanshof ziet hij niet als een reële oplossing, omdat daarmee het reguliere begraven in de knel kan komen. Afgezien van de vraag of een locatie hieraan grenzend door iedereen wel wordt gezien als een natuurbegraafplaats.

REGELS Indien een particulier een verzoek indient, moet die aan dezelfde regels voldoen als ook de gemeente. Onder meer de strenge regels van de provincie Gelderland waar wel en niet een natuurbegraafplaats mag worden gevestigd. „Wij zien echt geen mogelijkheden in Putten", zo zegt Koekkoek.

Het is nu aan Wij Putten of ze de zaak nog verder wil aankaarten in de gemeenteraad of genoegen neemt met de standpunten zoals deze in de commissie zijn ingenomen.