• Robert Vos

Negentien bezwaren tegen nieuwbouw in Rimpeler

PUTTEN Nog in februari wil het Puttense college van burgemeester en wethouders de plannen voor de nieuwbouw in het gebied Rimpeler voorleggen aan de commissie Ruimte. In maart moet de gemeenteraad dan hierover een besluit nemen.

Wijnand Kooijmans

Dat geeft wethouder Nico Gerritsen aan naar aanleiding van vragen van Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) in de commissie Ruimte. Die vreest dat door de negentien ingediende zienswijzen (bezwaren) de bouw in dit gebied verdere vertraging oploopt.

HOUTWALLEN Op dit moment worden binnen de gemeente de zienswijzen beoordeeld en van commentaar voorzien. Een deel van de bezwaren richt zich tegen het verdwijnen van houtwallen. Volgens Gerritsen is het inderdaad zo dat een deel van de houtwal langs de Stationsstraat verdwijnt. Volgens hem worden de overige houtwallen gespaard en wordt veel nieuw groen aangeplant. Onder meer de bomenrij langs de Rimpelerweg blijft behouden.

BEZWAREN Er vinden gesprekken plaats met indieners van de zienswijzen. Gekeken wordt of deels tegemoet kan worden gekomen aan hun bezwaren of dat onduidelijkheden kunnen worden weggenomen. Na vaststelling door de gemeenteraad is het, zo zegt de wethouder, afwachten of mensen bezwaar maken bij de Raad van State. Omdat de woningbouw valt onder de crisis- en herstelwet duurt deze procedure maximaal een half jaar.

VERTRAGING Pas wanneer bekend is of beroep wordt aangetekend bij de Raad van State wordt, zo zegt wethouder Gerritsen, duidelijk hoe lang de vertraging is en of dit leidt tot extra kosten voor de gemeente. Zonder beroep loopt het plan geen vertraging op, zo is zijn mening.

Voor het behoud van de houtwal langs de Stationsstraat is een handtekeningenactie gestart en een petitie op internet gezet.