• W.L. de Boer

Nertsenhouderij Minkcon mag uitbreiden

PUTTEN Aan de Oude Nijkerkerweg, nabij nummer 30, exploiteert Minkcon een nertsenhouderij met 9.000 dieren . Het bedrijf heeft op deze locatie vier hallen voor nertsen. Vanwege dierwelzijnseisen geeft de ondernemer aan dat de nertsen over meer leefruimte moeten kunnen beschikken en dat hij een extra verblijfsruimte moet bouwen. Deze aanvraag is in strijd met het geldende bestemmingsplan 'Westelijk Buitengebied', zodat een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd om van deze regels af te wijken. De raad heeft ruim zes weken nodig gehad om deze aanvraag goed te keuren.

Ria Hoving

Onduidelijkheden en enkele onjuistheden hebben het proces sterk vertraagd. Daarnaast is door omwonenden geklaagd over het gebrek aan communicatie met de gemeente waardoor wantrouwen is ontstaan.

,,De ruimtelijke onderbouwing van dit voorstel klopt niet", zo geeft De heer van den Hoek (Wij Putten) aan. ,,De extra hal is niet geheel nodig om de eisen van dierenwelzijn in te vullen. Het gaat om een vergunningsaanvraag op basis van dierenwelzijn en daar zijn regels voor. Het college is in dit voorstel bereid om de helft meer ruimte te geven dan nodig voor deze eisen. Zolang je binnen de grenzen van je eigen bouwplan blijft" vervolgt hij zijn betoog. ,,Stel dat iedere agrariër een dergelijke aanvraag gaat doen en toegewezen krijgt, dan houden we geen buitengebied meer over", zo gaat van der Hoek verder.

Gemeentebelangen (GB)geeft aan dat de communicatie in dit dossier niet goed is geweest. Zowel naar de buurt, de omwonenden, maar ook naar de raadsleden. ,, Hoe zorgvuldig is de opbouw geweest van dit dossier, terwijl gesproken wordt over luchtwassers die er niet zijn", vraagt de heer Hoogendijk zich af. ,,Waarom moeten wij twee keer vergaderen in de raad over dit onderwerp en op detailniveau. Zorg nu toch eens voor een compleet dossier", gaat hij zijn betoog verder. ,, Om politieke redenen zullen wij tegenstemmen, want in dit teleurstellende dossier is het niet terecht, dat dit wordt aangenomen met een grote meerderheid", zo geeft de Hoogendijk aan als stemverklaring.

Zowel de Christen Unie (CU) als SGP geven aan dat het weliswaar belangrijk is om de klachten van de bewoners over geuroverlast serieus te nemen, maar dat deze aanvraag desalniettemin gehonoreerd kan worden. De heer van den Brink (SGP) geeft aan dat hij de vergadertijd die besteed is aan deze boer overdreven vindt. ,,We willen agrarische bedrijven de ruimte geven om zich te ontwikkelen. De geuroverlast voor nertsen is inderdaad vrij soepel zolang wij ons aanpassen aan het landelijk beleid. ", zo gaat hij verder. CU en SGP pleiten daarom voor een plaatselijk strenger geurbeleid. Wethouder Gerritsen geeft als reactie hierop aan dat de aanbesteding voor de ontwikkeling van het geurbeleid inmiddels loopt.

De heer Veldhuizen (CDA) wil graag benadrukken dat het CDA de klachten van de buurt niet wil onderschatten maar dat de milieu zaken van deze ondernemer op orde zijn en dat zij derhalve voorstemmen.

De uitbreiding wordt uiteindelijk goedgekeurd met de stemmen van Wij Putten en Gemeentebelangen tegen.