• Wethouder Nico Gerritsen mocht de rondweg Henslare openen.

    Henk Hutten

Nico Gerritsen is wethouder af

PUTTEN ,,Het doet je toch wel iets wanneer je zoals donderdag tijdens de raadsvergadering beseft dat dit je laatste bijdrage is als wethouder. Dat je beseft 'dat is het dan.' Ook al had ik mijn afscheid gepland." Woorden van wethouder Nico Gerritsen (66) die vorige week woensdagavond aan het eind van de raadsvergadering zijn afscheid aankondigde per 1 september.

Wijnand Kooijmans

Een afscheid dat voor velen onverwacht kwam, maar het eigenlijk niet was. ,,Al tijdens de onderhandelingen over de vorming van een nieuwe coalitie heb ik aangegeven dat ik beschikbaar was als wethouder. Maar dat ik de volledige periode niet zou uitdienen. Daar heeft ook nooit enig misverstand over bestaan. Wel ben ik minder open geweest over het tijdstip waarop ik zou vertrekken. Dat is honderd procent mijn keus geweest."

RIMPELER Het moment van vertrek is voor Gerritsen zelf een bewuste keuze geweest. ,,Ik wilde Rimpeler van de grond krijgen en daar wordt nu gebouwd. De renovatie van het gemeentehuis is bijna afgerond en dat geldt ook voor het project dienstverlening. Wij hebben vier jaar gewerkt aan de omvorming van de dienstverlening. Dat krijgt nu in het gerenoveerde gemeentehuis zijn beslag. Dat maakt dat ik het een goed moment vind om de nieuwe wethouder na het zomerreces een start te laten maken in het dan weer te betrekken gemeentehuis.''

ONDERNEMER Wethouder Gerritsen was lange tijd in dienst bij Baan en besloot daarna een eigen onderneming te starten met een compagnon. Na vijf jaar deed de SGP een dringend beroep op hem wethouder te worden. Ik stond toen net op een kruispunt en mijn compagnon wilde graag de zaak overnemen. Dat liep mooi samen en was een goed moment ja te zeggen tegen het wethouderschap."

Dat maakte dat Gerritsen in 2006 zijn opwachting maakte in het college van burgemeester en wethouders. Na negen maanden was het echter even voorbij. Gemeentebelangen was op dat moment de grootste partij en had ook de onderhandelingen gevoerd.

KAPVERGUNNING Op dat moment raakte toenmalig wethouder Wien van den Brink in opspraak. Hij had een houtwal gekapt en daarin stonden bomen met een dergelijke omvang dat een kapvergunning was vereist. Die had hij niet aangevraagd en Van den Brink moest aftreden.

,,Ik ben toen ook opgestapt. Ik vond dat ik dit moest doen omdat het college niet meer werd gedragen door de grootste partij, die tevens de architect was van het college. Het CDA volgde daarna. We hadden de mentaliteit van 'samen uit, samen thuis' en die lijn hebben we toen ook gevolgd.

PLEZIER Nico Gerritsen heeft zijn werk altijd met enorm veel plezier gedaan. ,,Anders had ik het ook niet dertien jaar volgehouden. Ik geniet van veel dingen, financiën in het bijzonder. Sinds de presentatie van mijn eerste begroting is de onroerendzaakbelasting nooit met meer dan 2,5 procent gestegen. Terwijl dat de jaren daarvoor steeds een hoger percentage was."

In de laatste kadernota onder het regime van Gerritsen wordt een verhoging van tien procent voorgesteld. ,,Wat extern op ons afkomt is niets tegen bestand. Dan moet je wel extra verhogen om je financiën op orde te hebben. Als gemeenten wilden wij graag taken overnemen van het Rijk en het Rijk wilde die wel kwijt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is echter te gretig geweest zaken te regelen." Wat in de praktijk inhoudt dat gemeenten te weinig geld krijgen voor die taken.

WERKWEKEN Nico Gerritsen maakt als wethouder werkweken van vijftig tot zestig uur. ,,Mijn gezin was wel gewend dat ik veel weg was, ook in de avonduren. Recent heb ik nog een discussie gehad met mijn vier kinderen of ze het gevoel hebben gehad dat ik veel weg was. Ze gaven aan dat gevoel niet te hebben gehad. Ik heb een schat van een vrouw die er altijd was voor de kinderen. Zonder haar had ik dit werk niet kunnen doen."

Maatschappelijk blijft Gerritsen zeker actief. ,,Ik zit in twee raden van toezicht van zorginstellingen. Daar blijf ik bij betrokken. Dat vind ik voorlopig ook wel even genoeg. Wat daarna op mijn pad komt zie ik dan wel weer.

GELOOF Christelijke politiek is niet moeilijker te bedrijven dan andere politiek, zo zegt Gerritsen. ,,We worden wel steeds meer getoetst op onze christelijke visie en daarmee moeilijker dit over te brengen. Geloof was vroeger een onderdeel van de samenleving en dat is nu niet meer vanzelfsprekend. De kennis van het christelijk geloof wordt minder en daarmee ook het begrip."

Gerritsen wordt er soms wel verdrietig van als raadsleden met voorstellen komen waarvan ze op hun klompen kunnen aanvoelen dat deze niet haalbaar zijn. ,,Dat komt de gemeenschap niet ten goede. Je moet het raadslidmaatschap bedrijven vanuit een politieke insteek, ook al zit je in de oppositie. Je moet zoeken naar het beste voor de gemeenschap."

MISSEN Het wethouderschap gaat Gerritsen zeker missen. ,,Ik heb dit werk dertien jaar met hart en ziel gedaan. Dan zet je er toch niet ineens een streep onder of het nooit is geweest. Maar het zomerreces geeft mij de tijd zaken rustig af te bouwen en af te ronden voor mijn opvolger. Ik kan een schoon schip achterlaten al lukt dat niet op alle dossiers."

Gerritsen wacht 4 september een groots afscheid, zo gaf burgemeester Henk Lambooij te kennen. Of Gerritsen daarop zit te wachten? Hij staat niet graag in de schijnwerpers. ,,Laat mij maar mijn werk doen."