• Roos Koole

'Niemand slaapt in Putten onder de brug'

PUTTEN ,,Er heeft nog nooit iemand in de gemeente Putten onder de brug moeten slapen. In dat opzicht voert het college van burgemeester en wethouders een lankmoedig beleid." Een uitspraak van wethouder Nico Gerritsen tijdens de behandeling in de raadscommissie Samenleving over de problematiek van huisvesting van onder meer personen in nood (Pin-ers), statushouders en arbeidsmigranten.

Wijnand Kooijmans

Het college ziet het snelst mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting van deze groepen aan de Wallenbergstraat en Matchpoint. Hiernaast komen op termijn de Enghuusweg en recreatieterreinen buiten het recreatiecluster in aanmerking. Door de leden van de commissie Samenleving werden nog enkele alternatieven aangegeven, zoals het voormalig Postkantoor en het politiebureau. Gerritsen ziet hier geen mogelijkheden. Het Postkantoor is geen eigendom van de gemeente en binnenkort zijn er plannen te verwachten hierin appartementen te vestigen. Het politiebureau blijft voorlopig in gebruik tot het gemeentehuis is verbouwd en de politie daarin onderdak vindt.

DIACONAAL Door het Diaconaal Platform Putten, vertegenwoordiger van meer dan vijftig procent van de Puttense bevolking, is camping De Auerhaan naar voren gebracht als tijdelijke opvang voor personen in nood. Mede omdat hier

al goede ervaringen zijn opgedaan met opvang, er een goede screening plaatsvindt, maar ook begeleiding van mensen die hier onderdak vinden. Gerritsen verwacht dat opvang hier echter niet nodig is omdat dit op de door de gemeente aangevoerde locaties kan.

Zowel wethouder Gerritsen als wethouder Ard Kleijer vinden dat voor mensen die niet economisch of sociaal aan Putten zijn gebonden elders in het land voldoende plaatsen zijn waar snel nieuwe huisvesting kan worden gevonden.

Vaak binnen zes tot acht weken. Maar ook dichterbij is, volgens hen, de wachttijd in bijvoorbeeld Harderwijk en Zeewolde, korter.

HUISVESTEN Onder de veertienhonderd mensen die permanent verblijven op campings is bijna onder de veertig jaar, zo voert Kleijer aan. Van hen komt vijf procent oorspronkelijk uit de gemeente Putten zelf. ,,We sturen mensen

niet zomaar de straat op. Maar kunnen ook geen 1.400 mensen huisvesten." Betty Donkersloot, die inspraak voor haar zoon die op straat dreigt te worden gezet, kreeg tijdens de vergadering het telefoonnummer van de

wethouder om dit probleem te bespreken. De leden van de commissie zijn akkoord met de door het college gekozen locaties. Maar vinden ook dat meer woningbouw nodig is. Meerdere partijen vinden dat de provincie hierin een ruimhartiger beleid kan voeren door de regio de bouw van meer woningen toe te staan. Henri Luitjes (Wij Putten) denkt dat sociale woningbouw in de wijk Rimpeler een eerste aanzet kan zijn voor de opvang van de in nood verkerende groepen.

STATUSHOUDERS Voor de huisvesting van statushouders wil Putten twintig plaatsen afnemen in de gemeente Harderwijk. Maar het overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is nog steeds niet afgerond.

Zodra dit wel het geval is wordt een deel hiervoor afgezonderd van het hier gevestigde opvangcentrum. Ook wordt gezocht naar opvang van nog eens 150 arbeidsmigranten welke voornamelijk werkzaam zijn bij het bedrijf Storteboom.