• De parkeerplaats achter het gemeentehuis blijft bestemd voor lang parkeren.

    Wijnand Kooijmans

Nieuw parkeerbeleid met meer ruimte voor fietsen

PUTTEN In het centrum van Putten zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Dat is ook het geval na uitvoering van de centrumvisie die de aantrekkelijkheid van Putten als winkeldorp moet vergroten.

Wijnand Kooijmans

Dat maakt het, zo zegt het Puttense college van burgemeester en wethouders, niet noodzakelijk het huidige parkeerbeleid op korte termijn aan te passen. Dat blijkt uit de nota parkeernormen en parkeerbeleid van de gemeente Putten. Uitgangspunt blijft dat er voldoende parkeerplaatsen bij nieuwe ontwikkelingen worden gerealiseerd. Dit gebeurt alleen als het echt noodzakelijk is en voor het compenseren van op te heffen parkeerplaatsen. Er moet, zo voert het college aan, sprake zijn van een acceptabele parkeersituatie. In de praktijk geldt dat, zodra de parkeerdruk tachtig tot negentig procent is, de zoektijd op een parkeerlocatie toeneemt. Maar voor het college is dan nog sprake van een acceptabele situatie. De op dit moment aanwezige parkeerlocaties zijn voldoende om de extra vraag naar parkeerruimte op te vangen, ook bij de komst van nieuwe horeca en detailhandel. Bij de bedrijventerreinen zet het college in op parkeren op eigen terrein. Ingrijpen is op dit punt voor burgemeester en wethouders niet aan de orde.

 

STATION Bij het NS-station is naar verwachting in 2020 een tekort aan veertien parkeerplaatsen. Het college wil regelmatig de behoefte aan parkeerplekken voor zowel auto's als fietsen onderzoeken, mede in het streven dat meer mensen de fiets pakken op het station te bereiken en de auto thuis laten staan. Pas als het echt nodig is worden de extra parkeerplaatsen aangelegd. Uit het parkeeronderzoek blijkt dat vooral rond de Gervenhof (bij de ingang Action en Lidl), in de Achterstraat en Dorpsstraat en tijdens de markt rondom het Kerkplein en het Fontanusplein veel fietsen worden gestald.

Volgens het college is het wenselijk het aantal parkeervoorzieningen op deze locaties uit te breiden. Streven blijft twee procent van het aanbod aan parkeerplaatsen in winkelgebieden aan te wijzen als algemene parkeerplaatsen voor gehandicapten. Ook bij de bibliotheek, huisartsenpraktijken, kerken en verzorgingshuizen moeten voldoende parkeerplekken worden gereserveerd voor gehandicapten. Deze algemene plekken worden gereserveerd naast de parkeerplaatsen voor gehandicapten die aan personen worden toegewezen.

 

OPLAADPUNTEN Door de gemeente wordt gezorgd voor publieke elektrische oplaadpunten in de Achterstraat, op het parkeerterrein achter de Aker en op het parkeerterrein langs de Voorthuizerstraat. Afhankelijk van de vraag kan het aantal laadpunten worden uitgebreid. Criteria zijn dat de parkeerdruk in de omgeving niet hoger dan negentig procent mag zijn en dat binnen een straal van driehonderd meter rondom de woning geen ander oplaadpunt aanwezig is. Bij de handhaving van het parkeerbeleid wordt ingezet op de maximale parkeerduur, het fout parkeren en het benutten van parkeerplaatsen op eigen terrein. Van het instellen van een parkeerfonds wordt voorlopig afgezien. Dit wordt alleen nodig gevonden bij de bouw of aanleg van een parkeergarage of parkeerterrein.