• Tom Dokter, beweegfunctionaris van JongPutten.

    Maranke Pater
  • Leerlingen leren diverse tikspelletjes.

    Maranke Pater
  • Iedere week wordt er aan 1600 leerlingen les gegeven.

    Maranke Pater

Nieuw seizoen JongPutten: 'Verenigingen sterker maken door sportaanbod'

PUTTEN Tom Dokter, combinatiefunctionaris Onderwijs en Sport & Coördinatie en JOGG regisseur (Jongeren Op Gezond Gewicht) kijkt uit naar het nieuwe sportjaar.

Maranke Pater

Een Sport BSO en sporten met peuters, dat zijn de nieuwste takken van JongPutten. JongPutten geeft ondersteuning aan de BSO en de peuterspeelzalen van Kindcentrum Putten, het Zwaluwnest en Kinderdagverblijf Kiekeboe. De peuters van de kinderdagverblijven zullen gerichtere gymlessen krijgen. ,,We willen kleine beweegspelletjes met ze gaan doen waarbij ze leren koprollen en klauteren. Ook tik- en mikspelletjes zullen onderdeel worden van het beweegprogramma voor de peuters. Dokter: ,,Het gewone vrije spelen tijdens het sportuurtje bij de BSO wordt nu wat gerichter. Tijdens onze Sport BSO leren kinderen in drie weken tijd een nieuwe sport aan. Na die drie weken hopen we een gastles of een toernooi te kunnen organiseren bij de sportvereniging die deze sport aanbiedt in Putten."

Grote evenementen gedurende het jaar zijn de Pietengym met ruim vierhonderd deelnemers en de huldiging van de Sportkampioenen. Ook de Sportmarathon wordt door JongPutten georganiseerd.,,We hebben goede ervaringen met de gemeente Putten. Als we spullen nodig hebben wordt het door de beheerder van de zaal geregeld."   

1600 LEERLINGEN Nu al geeft JongPutten aan alle basisscholen in Putten gymlessen. 5,5 jaar geleden is JongPutten hiermee gestart. ,,We geven nu aan 1600 leerlingen les. Het doel is om de leraren te laten zien wat voor variëteit je in de gymles kunt brengen. Wij geven een voorbeeldles met vier spellen en een week later neemt de leerkracht een groot deel van die les over in zijn of haar eigen gymles. Het voorkomt dat je als leerkracht steeds kiest voor makkelijke gymlessen als trefbal of een slagbalspel. Leerkrachten leren door iets te ervaren. Het is voor ons een heel proces geweest om de juiste aanpak te weten vinden. Toen we net begonnen moest een leerkracht een week later precies dezelfde les geven als wij deden. We merkten dat een docent toch graag een eigen invulling aan een gymles gaf." Aan het eind van iedere gymles ontvangen de leerlingen een flyer met alle naschoolse activiteiten van JongPutten. Dit kunnen sport- of cultuuractiviteiten zijn. Kinderen betalen een symbolisch bedrag van 50 cent om mee te kunnen doen aan een activiteit. ,,Op deze manier leren de deelnemers dat hun deelname niet vrijblijvend is, ze moeten wel participeren, want anders hebben ze voor niets betaald." 

FIT4JOY Eind september start Fit4joy, een gecombineerde leefstijlinterventie. Kinderen en hun ouders krijgen in een periode van twaalf weken door middel van beweeguren en kooklessen meer inzicht in een gezonde leefstijl. ,,Kinderen worden als ze meedoen aan dit project fitter en krijgen huiswerkopdrachten mee. De kinderen sporten met JongPutten mee. Tijdens een ouderavond krijgen ouders uitgebreid informatie van een diëtiste of een voedingsdeskundige. Fit4joy is eerder gehouden en de kinderen die er destijds aan meededen hebben goede resultaten behaald op het gebied van hun gezondheid." Iedere woensdag zal een hele klas van het ROC JongPutten in de lessen aan basisschool de Pelikaan komen ondersteunen. ,,De jongeren geven samen met ons de groepslessen en lopen het hele jaar bij ons stage."  

VERENIGINGEN Het grootste doel van JongPutten is om sportverenigingen bij de activiteiten te betrekken. ,,Het is altijd onze filosofie geweest om verenigingen met ons sportaanbod sterker te maken. We gaan juist met de verenigingen een samenwerking aan. Ons sportaanbod bestaat voor 60 procent uit clinics, toernooien en trainingen die in samenwerking met een sportvereniging worden gegeven. Verenigingen ervaren dat het moeilijk is om een school 'binnen' te komen." De andere 40 procent is een eigen invulling. Er worden sportmiddagen georganiseerd, toernooien of een bijzonder project. ,,We hebben een circusproject waarbij kinderen circusacts voorbereiden. Hier komen cultuur, sport en acrobatiek samen. We proberen ook altijd nieuwe activiteiten uit, zo hebben we contact gemaakt met een man die Drumble Dance geeft in Ermelo. Hierbij kunnen mensen op een Skippybal slaan met drumstokken, wat wordt gecombineerd met muziek en dans." Cultuur is ook een vast onderdeel van JongPutten. ,,Onze collega Jiska organiseert onder andere schilderworkshops, speksteensnijden en graffitiworkshops."

De activiteiten van JongPutten zijn te volgen via jongputten.nl. Meer informatie over JongPutten en wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan is ook te vinden op de factsheet Van JongPutten die online te bekijken is.