• Opening speeltoestel Nulde

    Henk Hutten

Nieuw speeltoestel Nulde

PUTTEN Wethouder Nico Gerritsen heeft met het vullen van een emmertje water het nieuwe speeltoestel op Strand Nulde-Zuid officieel in gebruik genomen.

Wijnand Kooijmans

Het nieuwe speeltoestel is geplaatst door de firma IJslander uit Oldebroek. Volgens hen is het dusdanig bestendig tegen vandalisme dat het er over twintig jaar nog bijna als nieuw moet uitzien. Directeur Eric Droogh van Leisureland, eigenaar van het recreatiestrand, betwijfelt dat. Vernielingen op recreatieterreinen zijn aan de orde van de dag en erger op het platteland dan in stedelijk gebied. Overigens geeft hij aan graag zaken te doen met bedrijven in de regio.

Het oude speeltoestel was sterk verouderd. Nulde-Zuid maakt onderdeel uit van een elf kilometer lange strook stranden en natuurgebied langs de Veluwse randmeren. Droogh prees de gemeente Putten om de snelle doorlooptijd van aanvragen. Op dit gebied behoort Putten tot de drie snelste gemeenten waar Leisureland actief is. Een vingerwijzing naar buurgemeente Ermelo waar de procedures rond plannen voor Strand Horst lang in beslag hebben genomen.

Volgens Droogh wordt getracht de stranden zo attractief mogelijk te houden voor bezoekers. Onder meer is er een grote barbecue geplaatst. Streven is hiermee te voorkomen dat mensen zelf kleine barbecues meenemen hetgeen weer leidt tot brandplekken in het gras. Nico Gerritsen prees de rol van Leisureland omdat het gebied totaal was verpauperd. Nu is het omgeturnd tot een prachtig recreatiegebied.