• Bewoners Husselsesteeg
  • Burgers die petitie startten, zien liever nieuwbouw in Putten Zuid.

    Donkersgoed Multimedia

Puttenaren starten petitie tegen bouwplan

PUTTEN De bouwplannen aan de Husselsesteeg in Putten moeten stoppen. Dat vinden bezorgde burgers uit Putten die daarom een petitie zijn gestart. De petitie is dinsdag gestart en is woensdagochtend al meer dan 360 keer ondertekend.

De Puttenaren zijn bang dat de nieuwbouw ten koste gaat van de natuur in Putten. ,,Putten heeft een biodivers landschap nabij het centrum. Dat is een prachtig wandel- en natuurgebied met cultuurhistorische waarde waar nog de bijzondere kenmerken van de Veluwe te vinden zijn. Wij zijn niet tegen woningbouw, maar wel tegen het slopen van het groene hart van Putten", aldus de burgers. Volgens hen kan er beter in Putten Zuid gebouwd worden.

Kijk hier voor de petitie.

De gemeente wees in december de Husselsesteeg en Putten Zuid aan als de twee gebieden waar in de toekomst grootschalige woningbouw moet plaatsvinden. In Putten Zuid moeten tenminste 250 woningen komen, in het gebied Husselsesteeg gaat het om tussen de 100 en 120 huizen. Om de plannen verder te ontwikkelen wordt de gemeenteraad gevraagd 300.000 euro beschikbaar te stellen. Na de behandeling in de commissies moet de raad 13 februari 2020 hierover een definitief besluit nemen.