• Google Maps

Renovatie begraafplaats versneld afgerond

PUTTEN Het Puttense college van burgemeester en wethouders wil de renovatie van de begraafplaats Schootmanshof versneld afronden.

Wijnand Kooijmans

De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor de kredieten welke in de begroting voor 2020 en 2021 zijn opgenomen beschikbaar te stellen. Het gaat om een totaal bedrag van 129.500 euro. De afgelopen jaren is er, zo geeft het college aan, veel geld en energie gestopt in het renoveren van de begraafplaats. Inmiddels kan de laatste fase van de renovatie bijna worden afgerond.

De afgelopen jaren zijn er echter meer kosten geweest dan verwacht. Daarnaast wordt vooruit gelopen de planning waardoor er meer geld is uitgegeven dan voor de afgelopen periode beschikbaar was. Hierdoor staat men 93.864,11 euro in de min. Indien de raad de gevraagde bedragen naar voren schuift, kan dit tekort worden gecompenseerd en de werkzaamheden afgerond.

De droogte van de afgelopen twee jaar hebben er toe geleid dat er meer geld moest worden uitgegeven aan het geven van water en het inboeten van de beplanting.